840

Cán bộ Học viện Quốc phòng có thể được vay vốn không quá 840 triệu đồng mua nhà trong thời gian tới. Ảnh: Internet

Bộ Xây dựng cho biết, dự án nhà ở của Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) đang được đầu tư xây dựng tại khu đô thị mới Tây Hồ Tây (Hà Nội) có thiết kế diện tích căn hộ từ 91 m2 đến 134 m2 sàn không đáp ứng tiêu chí là nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có diện tích dưới 70 m2 . Do đó, người mua nhà của dự án này không thuộc diện được vay vốn ưu đãi từ gói tín dụng hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng nhận thấy, Dự án nhà ở của Học viện Quốc phòng để dành cho những cán bộ, giảng viên ưu tú được tuyển chọn từ các đơn vị trong toàn quân, phần lớn đã qua chiến đấu tại các đơn vị vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh kinh tế eo hẹp thì việc xem xét cho vay hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu nhà ở là cần thiết. Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho các đối tượng là cán bộ, giảng viên của Học viện được vay vốn ưu đãi để mua nhà ở tại riêng Dự án này.

Theo đó, hạn mức vốn cho vay tối đa đối với một hộ gia đình, cá nhân không vượt quá 80% của giá trị căn hộ theo tiêu chuẩn quy định căn hộ nhà ở xã hội (70 m2 sàn x 15 triệu đồng/m2 = 1.050 triệu đồng), tức tối đa không vượt quá 840 triệu đồng.

Kim Thoa