Nhu cầu vốn bảo trì đường bộ năm 2014 cần khoảng 13.000 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Đức Thắng, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Đường bộ trong năm 21014 là tăng cường chất lượng hoạt động của các Cục Quản lý Đường bộ thông qua việc đấu thầu quản lý bảo trì khoảng 20% hệ thống Quốc lộ, thay thế bổ sung biển báo hiệu đường bộ, đồng thời hoàn thành việc rà soát các điểm đen mất an toàn giao thông trên cả nước cũng như triển khai quyết liệt công tác kiểm soát xe quá tải…

Riêng đối với công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường, cầu, Tổng cục Đường bộ cũng chỉ đạo các đơn vị cần phải tính đúng, tính đủ chi phí bảo dưỡng thường xuyên cho từng công việc bảo trì (Quốc lộ, cầu, hầm…) và lựa chọn các tuyến Quốc lộ huyết mạch, có lưu lượng vận tải lớn, có ý nghĩa phát triển kinh tế - xã hội để triển khai đấu thầu bảo dưỡng thường xuyên.

Cũng theo ông Thắng, nhu cầu sửa chữa mặt đường và công trình trên toàn mạng lưới Quốc lộ là rất lớn nhưng nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ có hạn, chưa đáp ứng đủ nhu cầu nên việc bố trí kế hoạch trung hạn sẽ làm sao phải vừa đảm bảo tính cân đối, vừa đảm bảo tính ưu tiên theo các tiêu chí như: xử lý các vị trí điểm đen có nguy cơ gây mất an toàn, sửa chữa vị trí hư hỏng nền mặt đường, bộ phận kết cấu công trình; sửa chữa các tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, các tuyến đến kỳ sửa chữa...,

Hiện nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang quản lý, bảo trì 119 tuyến Quốc lộ với xấp xỉ 19.100 km trong đó có gần 10.000 km đã quá thời hạn sửa chữa lớn và hơn 2.500 km đến hạn phải sửa chữa. Cả nước vẫn còn 400 cầu yếu và gần 3.000 km Quốc lộ xấu và rất xấu. Nhu cầu vốn bảo trì đường bộ năm 2014 cần khoảng 13.000 tỷ đồng./.

Tin và ảnh: Trí Dũng