Tháo gỡ khó khăn các dự án BOT đường bộ, xúc tiến đầu tư đường sắt
Chú thích ảnh: Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sẽ cán đích dịp cuối tháng 12/2023.

Xúc tiến đầu tư, hoàn thành nhiều dự án đường bộ

Theo Bộ GTVT, về dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT yêu cầu các Ban quản lý dự án (QLDA) chỉ đạo nhà thầu phối hợp với các sở, ngành địa phương sớm hoàn thiện các thủ tục để có thể khai thác các mỏ vật liệu xây dựng thông thường (đất, cát...) trước ngày 31/12/2023, các Ban QLDA 7, Mỹ Thuận cũng được giao kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chỉ đạo nhà thầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công “3 ca 4 kíp”, bảo đảm hai dự án cầu Mỹ Thuận 2, dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ về đích đúng tiến độ.

Cục Đường cao tốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh Tuyên Quang triển khai các thủ tục liên quan để hoàn thành dự án Tuyên Quang - Phú Thọ.

Tháng 12/2023 cũng là mốc thời gian Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường cao tốc VN chủ trì, tham mưu Bộ GTVT phối hợp với Bộ chuyên ngành và địa phương hoàn thiện các thủ tục báo cáo Chính phủ trình Quốc hội chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Ban QLDA Mỹ Thuận phối hợp với Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện thí điểm cát biển làm vật liệu đắp nền đường trong tháng 12/2023.

Xây dựng giá vé phù hợp, đúng quy định

Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, giám sát, thống nhất với doanh nghiệp dự án về mức giá, thời điểm điều chỉnh giá vé của từng dự án, trạm thu phí, bảo đảm không vượt quá mức giá tối đa quy định tại Thông tư số 28/2021 của Bộ GTVT và hoàn tất thủ tục điều chỉnh giá vé các dự án, trạm thu phí theo đúng quy định.

Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng khoa học công nghệ cấp Bộ về đánh giá kết quả công tác thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường tại dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Hậu Giang - Cà Mau, báo cáo kết thực hiện và tham mưu Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các Ban QLDA chỉ đạo nhà thầu phối hợp với địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật bảo đảm tiến độ bàn giao theo yêu cầu của Chính phủ. Trong đó, đặc biệt lưu ý tiến độ các dự án Biên Hòa - Vũng Tàu và Tân Vạn - Nhơn Trạch.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên để sớm phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tại dự án Chợ Chu - Ngã 3 Trung Sơn; phối hợp chặt chẽ với TP Đà Nẵng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Hòa Liên - Túy Loan.

Riêng 2 dự án thành phần cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020 đang triển khai thi công là Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 6 và Ban QLDA 85 rà soát tiến độ, chỉ đạo doanh nghiệp dự án và các nhà thầu lập kế hoạch triển khai, lưu ý chuẩn bị nguồn lực tài chính, vật liệu xây dựng, đặc biệt là bê tông nhựa, thiết bị an toàn giao thông… để hoàn thành dự án trước ngày 30/4/2024.

Bên cạnh đó, trên cơ sở đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT chấp thuận điều chỉnh giá vé của 44 dự án BOT với tổng số 48 trạm thu phí đồng thời yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án kiểm tra, rà soát danh sách các đối tượng thu, mức thu, đối tượng miễn, giảm giá vé và hoàn tất các thủ tục điều chỉnh giá vé dự án và trạm thu phí theo đúng quy định; thực hiện thông báo công khai việc điều chỉnh giá vé trên các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan liên quan.

Ưu tiên khởi công Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Liên quan đến Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hiện đang được dư luận quan tâm, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, sẽ hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án và trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và phấn đấu khởi công xây dựng 2 đoạn ưu tiên trước năm 2030.

Cụ thể, theo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có quy mô đường đôi, khổ 1.435mm với chiều dài khoảng 1.545km, lộ trình đầu tư trước năm 2030.

Triển khai Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án chủ trương đầu tư Đường sắt Tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (Đề án) và các dự án quan trọng quốc gia (Ban Chỉ đạo).

Theo kế hoạch sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền thông qua, Bộ GTVT sẽ hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án và trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và phấn đấu khởi công xây dựng 2 đoạn ưu tiên trước năm 2030./.