Cần Thơ: Cảnh cáo 18 chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công thấp
Thi công đường Nguyễn Văn Cừ nối dài TP.Cần Thơ. Ảnh: CTV

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 TP. Cần Thơ được giao tại Nghị quyết 69 của HĐND TP là hơn 7.510 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương hơn 2.723 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 4.786 tỷ đồng. UBND TP giao chi tiết hơn 7.501 tỷ đồng, số còn lại chưa phân bổ chi tiết là hơn 8,5 tỷ đồng.

UBND TP.Cần Thơ cho biết, vừa có báo cáo nêu chi tiết các chủ đầu tư giải ngân “0 đồng” tức chưa giải ngân, dưới 10%, từ 10% - dưới 20% và trên 30%.

Cụ thể, trong tổng số vốn hơn 5.608 tỷ đồng được giao cho 21 sở, ngành làm chủ đầu tư thì có 5 chủ đầu tư chưa giải ngân, 9 chủ đầu tư giải ngân dưới 10%, 2 chủ đầu tư giải ngân từ trên 10%-dưới 20%, 5 chủ đầu tư giải ngân trên 30%.

Theo đánh giá của UBND TP. Cần Thơ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến thời điểm hiện tại là quá thấp so với trung bình cả nước trên 20%. Trong số đó vẫn còn một số chủ đầu tư chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2022.

Trước đó, tại cuộc họp thường kỳ về tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 4/2022, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, đã có văn bản cảnh cáo 18 chủ đầu tư nhưng đến giờ vẫn còn dự án mới chưa nhúc nhích, đề nghị đổi chủ đầu tư hoặc bố trí vốn chuyển cho dự án khác ./.