anh moi

Thi công dự án kè bờ sông trên địa bàn TP.Cần Thơ. Ảnh: Gia Cư

Theo kế hoạch năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố được giao là 6.776 tỉ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, chiếm trên 20% kế hoạch vốn.

Nguyên nhân giải ngân chưa đạt yêu cầu, theo đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ là do hiện nay vẫn còn một số dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện các thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư nên chưa thanh toán vốn, dự kiến sẽ giải ngân kế hoạch vốn trong tháng 7, tháng 8 tới.

Bên cạnh đó, một số dự án đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án đầu tư nên chưa giải ngân kế hoạch vốn. Ngoài ra, do ảnh hưởng của việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư nên nhiều công trình, dự án chậm triển khai.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện kiểm tra rà soát được 49/70 dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý; sau khi tổng hợp số liệu sẽ phân nhóm về tiến độ thực hiện để có giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện cho từng dự án cụ thể.

Theo đó, đối với các dự án đã được gia hạn thời gian thực hiện, sở theo dõi chặt chẽ tiến độ và các nội dung đã cam kết của nhà đầu tư. Các dự án đầu tư công triển khai chậm tiến độ, nguồn vốn đầu tư được bố trí hằng năm sẽ được rà soát, điều chuyển sang cho các dự án có tiến độ triển khai thực hiện tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Đối với những dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, cơ quan quản lý tích cực đôn đốc để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đối với các dự án đầu tư nước ngoài, dự kiến trong quý III/2021, thành phố sẽ thực hiện kế hoạch kiểm tra các dự án, trong đó tập trung vào các dự án không thực hiện báo cáo tình hình thực hiện hằng tháng theo quy định.

Theo Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường, trong quý III/2021, thành phố sẽ tập trung cao độ cho công tác xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt quan tâm tới các công trình vốn ODA, các công trình trọng điểm của thành phố; giám sát, tăng cường kiểm tra công trình, đảm bảo công tác quản lý hiệu quả; giải quyết kịp thời các vướng mắc, đảm bảo chất lượng dự án, công trình.

Mặt khác, thành phố sẽ tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, xong phần việc nào, công trình, dự án nào là làm thanh toán quyết toán ngay. Trong quá trình đấu thầu, cơ quan quản lý chọn thầu, kiên quyết không để lọt vào những nhà thầu thiếu năng lực, không đủ năng lực về tài chính, năng lực thi công triển khai chậm và không hiệu quả...

Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, nhất là đề nghị UBND các quận, huyện tích cực hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thủ tục về đất đai, xây dựng; chủ động nắm chắc tình hình thực hiện của các dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý theo thẩm quyền và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm, kiến nghị thu hồi các dự án không triển khai hoặc triển khai chậm do lỗi của nhà đầu tư./.

Gia Cư