Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ tức của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà bè là 20/6/2024, ngày thanh toán là 15/7/2024, mức cổ tức là 15,5% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu được nhận 1.550 đồng).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý I/2024, tại ngày 31/3/2024, NBW có 30,5 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, xấp xỉ đầu năm, đầu tư tài chính ngắn hạn 65 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại 31/3 là 182,7 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là 109 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển là 41,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 31,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, đã từ nhiều năm NBW hoàn toàn không có vay nợ ngân hàng.

Quý I/2024, NBW đạt doanh thu 220 tỷ đồng, tăng 2,6% so với quý cùng kỳ, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 17,8% lên 8,83 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 7 tỷ đồng, tăng 19% so với quý I/2024 năm ngoái.

Cấp nước nhà Bè chốt danh sách chia cổ tức bằng tiền mặt
Ảnh minh họa

Năm 2023 vừa qua NBW cũng đã có sự tăng trưởng tốt về hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 25,3 tỷ đồng, tăng 21,9% so với năm trước.

Theo tài liệu đại hội cổ đông, năm 2023 NBW đạt sản lượng nước tiêu thụ 72,7 triệu m3 và lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng (vượt 18,1 % kế hoạch). Năm 2024 công ty đặt kế hoạch sản lượng nước tiêu thụ 73,7 triệu m3 (tăng 1,4% so với thực hiện năm 2023), doanh thu 899 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 33,6 tỷ đồng (tăng 2% so với 2023).

Được biết, NBW được cổ phần hóa năm 2006, hiện có vốn điều lệ 109 tỷ đồng, phần vốn nhà nước chiếm 53,4% do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) quản lý.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NBW đang giao dịch ở vùng giá 29.900 đồng/cổ phiếu, tăng 30% tính từ đầu năm đến nay./.