Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế xuất cấp (không thu tiền) trang thiết bị y tế thuộc hàng dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng để trang bị cho các đơn vị phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ và ngư dân bám biển.

Cụ thể: máy gây mê kèm thở ADSII (1 cái); Máy tạo oxy IRC5LX2AW (4 cái); Bộ va ly cấp cứu EK-60 (20 cái); Bàn mổ đa năng SJ-102 (3 cái); đèn mổ 4 bóng 51SC (3 cái); máy điện tim 3 cần ECG-9620L (11 cái);

Máy hút dịch xách tay New Askir (8 cái); máy gây mê kèm thở fabius + máy nén khí: (2 cái); bộ dụng cụ trung phẫu (6 cái); bộ dụng cụ tiểu phẫu (12 cái); máy shock điện Cardiolife TE 5521 K (2 cái).

Thủ tướng giao các Bộ trưởng: Y tế, Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Khánh Huyền