Bộ tài chính

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà trao Bằng khen của Chính phủ cho ông Đặng Thái Hùng-Chủ nhiệm CLB. Ảnh: Hải Anh

Được thành lập năm 1989, đến nay, CLB đã quy tụ được 700 hội viên là lãnh đạo các đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán trưởng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, giảng viên các trường đại học tài chính-kế toán… CLB tổ chức sinh hoạt định kỳ hai lần/ năm.

Đến nay, CLB đã tổ chức được 43 kỳ sinh hoạt với nhiều chủ đề bổ ích, thiết thực đối với công tác xây dựng, hoạch định chính sách của Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, như: các chế độ, chính sách của nhà nước liên quan đến kinh tế, tài chính; vai trò của kế toán trưởng trong nền kinh tế thị trường mở cửa…

Tại đại hội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã đánh giá cao vai trò và những đóng góp của CLB trong việc tập hợp và động viên, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ những người làm công tác kế toán, kiểm toán trong cả nước; góp phần tích cực vào việc hoàn thiện chính sách tài chính, phát triển hoạt động kinh tế trong xu thế hội nhập…

Nhân dịp này, CLB đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Chính phủ, ghi nhận những đóng góp của CLB đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán nước nhà trong những năm qua.../.

Hải Anh