Chiều 15/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Đề nghị bổ sung 8 dự án luật vào chương trình kỳ họp thứ 8

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình của Chính phủ cho biết, Chính phủ đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2024 đối với 11 dự án, dự thảo.

Cụ thể, tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024), đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Đồng thời, bổ sung vào chương trình 3 dự án, dự thảo, gồm: Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng (theo quy trình 1 kỳ họp); Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, thông qua tại kỳ họp thứ 8).

Chính phủ đề xuất xem xét sửa đổi 2 luật thuế tại Kỳ họp thứ 8
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại phiên họp

Tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024), Chính phủ đề nghị bổ sung đối với 8 dự án, gồm: thông qua Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; cho ý kiến và thông qua Luật Điện lực (sửa đổi); cho ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; cho ý kiến về Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); cho ý kiến về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); cho ý kiến về Luật Công nghiệp công nghệ số; cho ý kiến về Luật Nhà giáo; cho ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Đối với Chương trình năm 2025, Chính phủ đề nghị gồm 17 dự án. Cụ thể tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025), trình 17 dự án, gồm:

Trình Quốc hội thông qua 8 dự án, là các dự án Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, trong đó có 2 dự án đã có trong Chương trình theo Nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH; 6 dự án đang được đề nghị điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình (như đã báo cáo ở trên).

Đồng thời trình Quốc hội cho ý kiến 9 dự án mới, bao gồm: Luật Cấp, thoát nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Luật Quản lý phát triển đô thị; Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Đường sắt (sửa đổi).

Tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025), trình 9 dự án, gồm thông qua các dự án được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 (như đã báo cáo ở trên). Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, Chính phủ sẽ tiếp tục đề xuất bổ sung vào Chương trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chính phủ đề xuất xem xét sửa đổi 2 luật thuế tại Kỳ họp thứ 8
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp

Đề xuất có thể họp bất thường đề hoàn thành nhiệm vụ lập pháp

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho hay, các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết được đề xuất đưa vào Chương trình đều là kết quả của các nhiệm vụ lập pháp được xác định tại Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và Kế hoạch số 734/KH-UBTVQH15.

Về 4 dự án gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Nhà giáo, Ủy ban Pháp luật, Thường trực các Ủy ban thẩm tra nội dung nhất trí với đề nghị của Chính phủ bổ sung 4 dự án Luật này vào Chương trình năm 2024, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, thông qua tại kỳ họp thứ 9...

Về dự kiến các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, dự kiến có 23 dự án luật cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, phần lớn các nội dung đã có sự đồng thuận, chỉ còn 7 dự án còn có ý kiến khác nhau, cần tiếp tục xin ý kiến của UBTVQH.

Bên cạnh đó, Ủy ban Pháp luật đề nghị UBTVQH chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp để Quốc hội có thể cơ bản hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ lập pháp của nhiệm kỳ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong trường hợp cần thiết, đề nghị UBTVQH báo cáo Quốc hội xem xét tổ chức thêm kỳ họp bất thường hoặc kéo dài thời gian kỳ họp thường lệ của Quốc hội, chia kỳ họp thành các đợt để xem xét, cho ý kiến, thông qua được nhiều dự án luật như đã triển khai trong năm 2023.

Sau khi xem xét, thảo luận tại phiên họp, UBTVQH đã tiến hành biểu quyết thông qua điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, với 100% ý kiến tán thành.

Theo đó, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024: Điều chỉnh tiến độ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp 8 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 và thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Bổ sung 3 dự án vào Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 trình Quốc hội cho ý kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 7 vào tháng 5/2024 theo quy trình một kỳ họp và theo trình tự thủ tục rút gọn.

Có thể thông qua Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8

Báo cáo tại phiên họp về dự án Luật Điện lực (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Bộ Công thương hiện đã thành lập Ban soạn thảo và xây dựng bản dự thảo lần 1 để xin ý kiến rộng rãi. Trong đó, dự án luật có 6 nhóm chính sách lớn, với nhiều nội dung cấp thiết nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị, và đặc biệt đáp ứng yêu cầu mới, cơ chế, chính sách mới về chuyển đổi năng lượng, nguồn năng lượng tái tạo... Đây là những nội dung trong luật hiện hành chưa đề cập tới.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, nếu dự án Luật được chuẩn bị tốt, quá trình thảo luận đạt sự đồng thuận cao thì UBTVQH sẽ phối hợp với Chính phủ để trình Quốc hội quyết định xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 theo quy trình tại một kỳ họp.