Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, trong thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tiếp tục đẩy nhanh công tác giải quyết các hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), khoảng 80% hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đã được ngành Thuế phân loại thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau và giải quyết nhanh chóng.

Lũy kế đến đầu tháng 9/2023, cơ quan thuế đã ban hành 12.246 quyết định tương ứng với số tiền thuế đã hoàn 92.430 tỷ đồng. Điều này góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa.

Chính thức áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Nam Anh

Tuy nhiên, những hành vi vi phạm về hoàn thuế GTGT nhằm chiếm đoạt tiền thuế ngày càng phức tạp. Theo đó, cần thiết phải áp dụng quản lý rủi ro (QLRR) trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT để chống gian lận hoàn thuế GTGT.

Theo Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh, ngày 18/9/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 1388/QĐ-TCT quy định về áp dụng QLRR trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT và lựa chọn người nộp thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế gồm bộ chỉ số tiêu chí (CSTC) và quy trình hướng dẫn thực hiện.

Hội nghị tập huấn nhằm chuẩn hóa các nội dung và các bước công việc, tạo sự thống nhất trong công tác phân loại hồ sơ hoàn thuế và lựa chọn doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế.

Qua đó, góp phần đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa công tác lựa chọn người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật thuế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Chính thức áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế

Phó trưởng Ban QLRR Ngô Thị Thùy Linh giới thiệu về bộ chỉ số tiêu chí, hướng dẫn áp dụng QLRR trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT. Ảnh: Nam Anh

Tại Hội nghị tập huấn, Phó trưởng Ban QLRR Ngô Thị Thùy Linh giới thiệu về Bộ chỉ số tiêu chí, hướng dẫn áp dụng QLRR trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT và lựa chọn người nộp thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế.

Bộ CSTC phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT và lựa chọn người nộp thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế được chia làm 3 nhóm.

Nhóm I - Nhóm CSTC phân loại hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT thuộc diện kiểm trước hoàn sau.

Nhóm II - Nhóm CSTC phân loại hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo phương pháp chấm điểm rủi ro.

Nhóm III - Nhóm CSTC theo yêu cầu quản lý của cơ quan thuế.

Hội nghị cũng được lắng nghe Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Quang Toàn hướng dẫn thực hiện chức năng QLRR trên ứng dụng TPR phân hệ hoàn thuế. Theo đó, việc xác định ngưỡng rủi ro của đề nghị hoàn thuế được thực hiện theo nguyên tắc: 15% rủi ro cao; 30% rủi ro thấp và còn lại là rủi ro trung bình (55%).

Chia sẻ tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh cho biết, việc áp dụng QLRR phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT được triển khai trên toàn quốc kể từ ngày 25/10/2023. Trong giai đoạn đầu triển khai, Tổng cục Thuế sẽ chạy phân tích trong phạm vi bộ CSTC gồm CSTC nhóm I và CSTC nhóm II với trọng số của các CSTC là 1 để phân tích, phân loại rủi ro trên phạm vi cả nước.

Để triển khai áp dụng QLRR trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT có hiệu quả, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh yêu cầu:

Một là, Tổ triển khai tại Tổng cục Thuế là đầu mối triển khai hệ thống ứng dụng và hỗ trợ cục thuế địa phương trong thời gian triển khai và xử lý các vướng mắc phát sinh sau quá trình triển khai ứng dụng.

Hai là, Tổ triển khai tại cục thuế địa phương thực hiện kiểm soát, theo dõi, đánh giá việc rà soát, kiểm tra các trường hợp rủi ro xác định từ kết quả phân tích trên hệ thống theo đúng quy định.

Ba là, Ban QLRR chủ trì phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Vụ Kê khai và Kế toán thuế, Cục Thanh tra - kiểm tra tiếp tục rà soát phân tích nghiệp vụ, hoàn thiện ứng dụng QLRR - phân hệ hoàn thuế đáp ứng việc triển khai các CSTC nhóm III và các nội dung còn chưa triển khai trong giai đoạn đầu, đảm bảo đầu năm 2024 triển khai theo quy định tại Quyết định 1388/QĐ-TCT về áp dụng QLRR trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT và lựa chọn người nộp thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế./.

Tổng cục Thuế cho biết, kể từ ngày 25/10/2023, QLRR phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT sẽ được triển khai áp dụng trên toàn quốc. Việc xác định ngưỡng rủi ro của đề nghị hoàn thuế được thực hiện theo nguyên tắc: 15% rủi ro cao; 30% rủi ro thấp và còn lại là rủi ro trung bình (55%).