dong tau ca

Tàu cá vỏ sắt, công suất lớn là đối tượng được cấp bù lãi suất vay vốn. ảnh: Minh họa

Mức lãi suất các ngân hàng thương mại được NSNN cấp bù cụ thể như sau:

Đối với năm đầu tiên, tính từ ngày đối tượng ký kết vốn vay với ngân hàng thương mại, mức lãi suất NSNN cấp bù cho ngân hàng thương mại cho vay là 7%/năm. Trường hợp mặt bằng lãi suất cho vay giảm, NHNN thực hiện điều chỉnh lãi suất cho vay (theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 4 Nghị định 67), thì mức lãi suất NSNN cấp bù là lãi suất cho vay do NHNN công bố.

Những năm tiếp theo, NSNN cấp bù phần chênh lệch giữa lãi suất ngân hàng thương mại cho vay, với mức lãi suất chủ tàu phải trả (theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định 67). Trường hợp mặt bằng lãi suất cho vay giảm, NHNN thực hiện điều chỉnh lãi suất cho vay thì lãi suất làm căn cứ cấp bù do NHNN công bố.

NHNN thông báo cho Bộ Tài chính mức lãi suất cho vay, để làm căn cứ cấp bù lãi suất, khi điều chỉnh lãi suất cho vay.

Về thủ tục cấp bù lãi suất: Các ngân hàng thương mại lập kế hoạch cấp bù lãi suất năm theo công thức sau:

Số cấp bù trong năm kế hoạch = Dư nợ cho vay bình quân năm kế hoạch x Mức lãi suất cấp bù năm kế hoạch

Hàng năm, chậm nhất vào ngày 31/7, các ngân hàng thương mại dự kiến dư nợ cho vay đóng mới, nâng cấp tàu của năm kế tiếp, để lập kế hoạch cấp bù lãi suất cho năm kế hoạch (có chia ra từng quý); gửi Bộ Tài chính (1 bộ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (1 bộ) và NHNN (1 bộ) vào thời gian xây dựng dự toán thu chi NSNN của năm kế tiếp...

Thủ tục tạm cấp bù lãi suất hàng quý, tối đa sau 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo quý về tình hình thực hiện cho vay và văn bản đề nghị tạm cấp bù lãi suất quý của các ngân hàng thương mại, Bộ Tài chính sẽ thực hiện tạm cấp bù 90% số cấp bù lãi suất phát sinh quý trước, nhưng không vượt quá dự toán được giao đầu năm.

Trường hợp không thực hiện tạm cấp, Bộ Tài chính có văn bản trả lời các ngân hàng thương mại trong thời hạn 20 ngày làm việc.../.

Vũ Long