Chống thất thu lĩnh vực có rủi ro cao trong hoàn thuế
Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Văn Chung

Kiến nghị xử lý trên 37 nghìn tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Báo cáo của Bộ Tài chính tại Hội nghị công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Tổng cục Thuế cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống tăng cường triển khai thanh tra, kiểm tra thuế, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt; đồng thời có các biện pháp kiểm soát hoạt động thanh tra, kiểm tra đảm bảo tránh chồng chéo, trùng lắp với kế hoạch của các cơ quan thanh tra, kiểm tra khác theo quy định.

Theo đó, các nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc chấp hành pháp luật thuế tại doanh nghiệp (DN) có phát sinh giao dịch liên kết; các DN hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh trên nền tảng số. Cơ quan thuế tăng cường kiểm tra thuế trong lĩnh vực hóa đơn; thực hiện đánh giá, phân loại rủi ro các hồ sơ hoàn thuế để thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các hồ sơ xác định có rủi ro cao; tích cực rà soát, kiểm tra việc kê khai và nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản; tăng cường phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế và tội phạm về thuế.

Nhờ triển khai quyết liệt kế hoạch thanh tra - kiểm tra, trong 6 tháng đầu năm 2023, cơ quan thuế đã thực hiện 29.616 cuộc thanh tra, kiểm tra và kiểm tra 363.154 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra trên 37,5 nghìn tỷ đồng (bao gồm: tiền truy thu, truy hoàn hơn 5,9 nghìn tỷ đồng; giảm lỗ hơn 28 nghìn tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 1 nghìn tỷ đồng); ban hành 26.818 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 2,5 nghìn tỷ đồng.

Thông tin về tình hình thực hiện Công điện số 01/CĐ-BTC ngày 12/4/2023 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế cho biết, đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT). Theo đó, cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung đẩy mạnh tháng cao điểm phòng, chống các DN mua, bán hóa đơn không hợp pháp, gian lận hoàn thuế.

Ban hành 8.510 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng

Thực hiện Công điện số 470/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, Tổng cục Thuế cho biết, trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã ban hành 8.510 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 61.093 tỷ đồng; đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 2.446 quyết định hoàn; tổng số thuế truy hoàn và phạt là 105,5 tỷ đồng (trong đó: số thuế truy hoàn là 79,9 tỷ đồng, phạt là 25,6 tỷ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước là 75,9 tỷ đồng).

Tổng cục Thuế cũng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về tăng cường công tác quản lý, phòng, chống gian lận trong sử dụng HĐĐT. Tại hội nghị này, các giải pháp thiết thực nhằm đẩy lùi tình trạng mua bán hóa đơn không hợp pháp đã được đưa ra, đồng thời lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng quán triệt nghiêm túc việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống gian lận trong sử dụng HĐĐT trong toàn ngành. Tổng cục Thuế đã ban hành quy trình áp dụng quản lý rủi ro đánh giá, xác định người nộp thuế (NNT) có dấu hiệu rủi ro trong quản lý, sử dụng hóa đơn và triển khai hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu HĐĐT có khả năng tự động chấm điểm và đưa ra danh sách NNT có rủi ro cao về hóa đơn trên toàn quốc từ ngày 15/5/2023.

Cùng với đó, ngành Thuế cũng đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai diện rộng ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế, dịch vụ thuế điện tử theo kiến trúc và công nghệ mới, với nhiều tiện ích, hỗ trợ NNT thực hiện khai thuế thuận lợi, chính xác. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2023, cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý trên 4,5 triệu tờ khai, chiếm 94% trên tổng số tờ khai NNT phải nộp, trong đó tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn đạt 98,9%.

Hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra

Thông tin việc triển khai nhóm giải pháp về tăng cường quản lý, chống thất thu thuế trong thời gian tới, Tổng cục Thuế cho biết, toàn ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 trên cơ sở phân tích, đánh giá mức độ rủi ro, tập trung thanh tra, kiểm tra, chống thất thu đối với các DN thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, các DN hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu, các DN được miễn, giảm thuế, DN có hoạt động liên kết, có dấu hiệu chuyển giá; hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số, chuyển nhượng vốn, thương hiệu, dự án... Cơ quan thuế rà soát hồ sơ quyết toán thuế 2022, bổ sung kịp thời vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các đối tượng có rủi ro về thuế.

Đồng thời, toàn ngành Thuế cũng tăng cường công tác rà soát, kiểm tra HĐĐT để ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng hóa đơn nhằm chống thất thu cho ngân sách; tổ chức kiểm tra sau hoàn thuế kết hợp với thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm của NNT...

Thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục chú trọng thực hiện chương trình cải cách và hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra thuế; đẩy mạnh phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý rủi ro và các phần mềm phân tích, phân loại đối tượng nộp thuế theo mức độ rủi ro nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm mới của đối tượng, qua đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chống các hành vi gian lận thuế.

Ngoài ra, ngành Thuế cũng sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan như: Bộ Công thương, sở Công thương các tỉnh, thành phố; Bộ Thông tin & Truyền thông, các sở Thông tin & Truyền thông để tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an, quản lý thị trường để kiểm soát chặt chẽ về giá cả hàng hóa, quản lý hiệu quả hơn hoạt động TMĐT, kinh doanh qua mạng internet, qua đó chống thất thu ngân sách, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng để khuyến khích, thu hút đầu tư, tạo nguồn tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Nhà cung cấp nước ngoài khai, nộp hơn 3.400 tỷ đồng

Thông tin về công tác quản lý thuế hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh trên nền tảng số, Tổng cục Thuế cho biết, từ khi triển khai Cổng thông tin TMĐT đến nay, đã ghi nhận 333 sàn giao dịch TMĐT thực hiện việc cung cấp thông tin, trong đó có nhiều sàn chiếm thị phần lớn như: Shopee, Lazada, Sendo, Voso, Tiki…

Cùng đó, Tổng cục Thuế cũng đã tổ chức vận hành hiệu quả Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) nhằm hỗ trợ các NCCNN đăng ký, kê khai, nộp thuế tại Việt Nam từ ngày 21/3/2022. Đến nay, đã có 57 NCCNN đăng ký, khai thuế và nộp thuế. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các NCCNN đã khai, nộp thuế hơn 3.405 tỷ đồng.

Cơ quan thuế tiếp tục triển khai công tác kiểm tra tại một số doanh nghiệp trong nước hoạt động liên quan đến TMĐT (chủ sở hữu sàn TMĐT, trung gian thanh toán, công ty đối tác nước ngoài tại Việt Nam, NCCNN không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam). Đến nay cơ quan thuế đã hoàn thành và ban hành quyết định xử lý đối với một số đơn vị. Đối với các NCCNN, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, yêu cầu các NCCNN kê khai, nộp thuế theo quy định.

Thông tin về công tác quản lý thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam có thu nhập từ hoạt động kinh doanh TMĐT, cung cấp dịch vụ số trên toàn quốc, Tổng cục Thuế cho biết, năm 2021 TMĐT đạt 261 tỷ đồng, năm 2022 thu đạt 716 tỷ đồng, bằng 274% số thu năm 2021; 5 tháng đầu năm 2023, ngành Thuế thu đạt 246 tỷ đồng, bằng 34% số thu năm 2022.