Ngoài ra, cục thuế thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo; rà soát, đánh giá kịp thời những yếu tố tác động làm tăng, giảm nguồn thu trên địa bàn, qua đó đề xuất giải pháp huy động đầy đủ các nguồn thuế vào ngân sách nhà nước (NSNN).

* PV: Để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vượt qua khó khăn, Cục Thuế Bắc Ninh đã triển khai những giải pháp gì thưa ông?

- Ông Ngô Xuân Tòng: Để chủ động ứng phó với dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các DN trên địa bàn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện tăng thu NSNN.

Chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, quyết tâm hoàn thành ‘mục tiêu kép’
Chúng tôi tổ chức lắng nghe những ý kiến phản hồi của NNT, phối hợp với ngành chức năng trên địa bàn hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, có điều kiện phục hồi, duy trì sản xuất kinh doanh. Ông Ngô Xuân Tòng

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, duy trì hoạt động, cục thuế tổ chức tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính thuế thông qua trực tuyến, tuyên truyền kịp thời nội dung của Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về giải pháp hỗ trợ người nộp thuế (NNT) gia hạn thời gian nộp thuế, một số khoản thuế gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 100% qua địa chỉ email và trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Chúng tôi tổ chức lắng nghe những ý kiến phản hồi của NNT, phối hợp với ngành chức năng trên địa bàn hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, có điều kiện phục hồi, duy trì sản xuất kinh doanh.

Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng thuế điện tử để hỗ trợ NNT lập và gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021 bằng phương thức điện tử. Theo đó, cục thuế đã và đang tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ và tập trung hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để NNT cập nhật các phiên bản ứng dụng phù hợp, sử dụng ứng dụng để lập và gửi giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử.

Đối với NNT là hộ gia đình, cá nhân chưa có tài khoản giao dịch điện tử về thuế, cục thuế hướng dẫn NNT đăng ký tài khoản và gửi giấy đề nghị gia hạn qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

* PV: Ước số tiền thuế trên địa bàn sẽ thực hiện gia hạn ra sao, thưa ông?

- Ông Ngô Xuân Tòng: Tổng hợp từ các phòng chức năng, chi cục thuế, dự kiến tình hình gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, theo Nghị định 52/2020/NĐ-CP của Chính phủ, là trên 3.660 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng số thuế giá trị gia tăng (GTGT) ước gia hạn là trên 1.073 tỷ đồng; trong đó: kỳ tính thuế tháng 3 gia hạn trên 96,7 tỷ đồng, kỳ tính thuế tháng 4 gia hạn trên 137 tỷ đồng, kỳ tính thuế tháng 5 gia hạn trên 149 tỷ đồng, kỳ tính thuế tháng 6 gia hạn trên 147 tỷ đồng, kỳ tính thuế tháng 7 gia hạn trên 159 tỷ đồng, kỳ tính thuế tháng 8 gia hạn trên 164 tỷ đồng.

Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) gia hạn trên 2.511 tỷ đồng; trong đó: số thuế TNDN tạm nộp quý I/2021 gia hạn trên 1.315 tỷ đồng, số thuế TNDN tạm nộp quý II/2021 gia hạn trên 1.196 tỷ đồng.

Tiền thuê đất gia hạn là trên 69,2 tỷ đồng. Gia hạn thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của hộ, cá nhân kinh doanh là trên 6,3 tỷ đồng.

* PV: Cục Thuế Bắc Ninh có lưu ý gì đối với DN, NNT khi thực hiện việc gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, thưa ông?

- Ông Ngô Xuân Tòng: Ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021. Trong đó, quy định trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021.

gia-hạn-nộp-thuế-cho-doanh-nghiệp.jpg
Nhờ được gia hạn nộp thuế, DN sớm vượt qua khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Theo đó, NNT trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2021, cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp giấy đề nghị gia hạn. Nếu NNT gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30/7/2021 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, theo quy định tại nghị định này.

Để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo quy định tại nghị định này, NNT phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào NSNN trước ngày 30/7/2021.

Trong khoảng thời gian được gia hạn nộp thuế, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn. Quy định cũng nêu rõ, NNT tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng; cơ quan thuế không phải thông báo cho NNT về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Tuy nhiên, trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định NNT không thuộc đối tượng gia hạn, thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho NNT về việc không gia hạn và NNT phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào NSNN.

NNT thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng phương thức điện tử, trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử Etax, địa chỉ truy cập: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ hoặc gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

* PV: Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát với diễn biến ngày càng phức tạp, Cục Thuế Bắc Ninh có giải pháp gì trong công tác quản lý nguồn thu, thưa ông?

- Ông Ngô Xuân Tòng: Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, chúng tôi đã và đang chủ động triển khai các giải pháp để tăng thu NSNN; đồng thời, coi trọng hỗ trợ DN, bảo đảm thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa chống dịch, vừa phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, cục thuế đã giao các đơn vị thực hiện dự toán thu nắm bắt sát tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn, dự báo số thực hiện dự toán thu NSNN phù hợp với tiến độ. Đồng thời, giao nhiệm vụ thu nợ cụ thể cho từng đơn vị, lãnh đạo cục thuế, phòng, chi cục thuế và từng cán bộ, đẩy mạnh công tác thu nợ, tập trung vào việc thu nợ khu vực ngoài quốc doanh, thực hiện tính đúng đủ tiền chậm nộp, áp dụng đúng trình tự các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các khoản nợ quá 90 ngày...

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, cục thuế đặc biệt lưu ý đối với DN có hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng dăm gỗ, nguyên liệu từ gỗ rừng trồng, mặt hàng được sản xuất cơ bản từ phế liệu thu nhặt…

Ngoài ra, cục thuế cũng tăng cường giám sát các DN đang hoạt động và giám sát ngay từ đầu các DN mới được cấp phép đăng ký kinh doanh nhằm ngăn chặn kịp thời các DN lợi dụng thành lập để mua bán hóa đơn bất hợp pháp, trốn thuế.

* PV: Xin cảm ơn ông!


Văn Tuấn (thực hiện)