Chủ kho ngoại quan được ủy quyền thay người khai hải quan

Ảnh minh họa (nguồn: haiquandongthap.gov.vn)

Đây là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về người khai hải quan đối với hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan.

Cụ thể, chủ hàng hóa gửi kho ngoại quan trực tiếp hoặc ủy quyền cho chủ kho ngoại quan hoặc đại lý hải quan làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan theo quy định tại Điều 26 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; trường hợp chủ kho chưa được công nhận là đại lý hải quan thì phải có nhân viên khai hải quan được đào tạo qua các cơ sở đào tạo quy định tại Điều 6 Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính.

Trước đó, Tổng cục Hải quan cho biết đã nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan địa phương liên quan đến việc thực hiện quy định tại khoản 9, Điều 59, Thông tư số 128/2013/TT-BTC và khoản 5, Điều 6, Thông tư số 22/2014/TT-BTC về điều kiện người khai hải quan đối với hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan phải được công nhận là đại lý hải quan.

Ngày 7/6/2014, lãnh đạo Bộ Tài chính đã có buổi làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Để đảm bảo hoạt động cung ứng dịch vụ kho ngoại quan không bị gián đoạn, không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp nói trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như trên./.

N.P