Cụ thể, ông Nguyễn Tuấn Anh đã bán xong 3.600.960 cổ phiếu trong thời gian thực hiện từ ngày 16/4 đến ngày 17/4.

Trước khi thực hiện thành công giao dịch, ông Tuấn Anh nắm giữ hơn 6,6 triệu cổ phiếu. Hiện tại số cổ phiếu ông Tuấn Anh còn sở hữu là hơn 3 triệu cổ phiếu ATA. Giá cổ phiếu của ATA tại hai phiên giao dịch trên dao động từ khoảng 5.100 đồng/cổ phiếu đến 5.300 đồng/ cổ phiếu. Như vậy với tổng số lượng cổ phiếu bán ra, ông Tuấn Anh thu được hơn 18,36 tỷ đồng.

Được biết, ATA hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản, nuôi cá, mua bán cá và thủy sản; Dịch vụ cung cấp giống vật nuôi; Chế biến và mua bán nông sản; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm; thóc, xay xát lúa, đánh bóng gạo; Xây dựng công trình dân dụng. Xây dựng công trình giao thông… Công ty có số vốn điều lệ là hơn 119 tỷ đồng, tương ứng với hơn 11,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Giá cổ phiếu hiện tại của ATA là 5.200 đồng/ cổ phiếu./.

Hồng Quyên