Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Nguyễn Đăng Bảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế (Mã Ck: GTH), bị phạt 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Ông Nguyễn Đăng Bảo đăng ký giao dịch mua 200.000 cổ phiếu GTH từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020 và đã thực hiện mua 0 cổ phiếu trong thời gian trên. Ngày 8/7/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đăng Bảo.

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm g khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên