Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: Thống Nhất)

Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Nhiều tướng lĩnh trong Quân đội tham dự hội thảo.

Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu.

Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại hội thảo.

Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội thảo.