Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức tắm Phật.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh