Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị tổng kết Báo Đại biểu nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị tổng kết Báo Đại biểu nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị tổng kết Báo Đại biểu nhân dân
Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị tổng kết Báo Đại biểu nhân dân
Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị tổng kết Báo Đại biểu nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị tổng kết Báo Đại biểu nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị tổng kết Báo Đại biểu nhân dân

Các đại biểu cùng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Đại biểu nhân dân dự hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị tổng kết Báo Đại biểu nhân dân

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.