10 năm để hoàn thiện cơ sở pháp lý về hóa đơn điện tử

Đề cập đến quá trình hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Luật Quản lý thuế số 38, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC, ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, trước khi triển khai HĐĐT theo Luật Quản lý thuế số 38, cách đây 10 năm, ngành Thuế cũng đã triển khai HĐĐT theo Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng HĐĐT theo quy định của Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung cứng dịch vụ.

Tổng cục Thuế đang hoàn thiện các giải pháp công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu triển khai hóa đơn điện tử và phần mềm quản lý hóa đơn điện tử.
Tổng cục Thuế đang hoàn thiện các giải pháp công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu triển khai hóa đơn điện tử và phần mềm quản lý hóa đơn điện tử.

Tuy nhiên, Thông tư 32 chỉ đề cập đến HĐĐT không có mã của cơ quan thuế. Theo thông tư này, người sử dụng HĐĐT không phải gửi dữ liệu đến cơ quan thuế, không có mã định dạng chuẩn, cơ quan thuế cũng chưa đủ nguồn lực để tiếp nhận hóa đơn này, nên việc lưu giữ để phục vụ công tác quản lý thuế gặp rất nhiều khó khăn.

Trước thực tế đó, để vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, vừa giúp cơ quan thuế kiểm soát tốt việc sử dụng HĐĐT, Tổng cục Thuế đã tham mưu, trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, có hiệu lực từ 1/11/2018. Theo nghị định này, trong vòng 2 năm (từ 1/11/2018 đến 1/11/2020) phải triển khai HĐĐT trên phạm vi toàn quốc. Đây là văn bản pháp lý khá đặc biệt quy định về HĐĐT, vì lần đầu tiên có một nghị định quy định về thời hạn bắt buộc áp dụng HĐĐT trong vòng 2 năm.

Nguồn: Bộ Tài chính Đồ họa: Hồng Vân
Nguồn: Bộ Tài chính Đồ họa: Hồng Vân

“Tuy nhiên, để triển khai HĐĐT có hiệu quả, Tổng cục Thuế đã tham mưu Bộ Tài chính đưa quy định này vào Luật Quản lý thuế số 38 và cho thời hạn 2 năm để triển khai thực hiện, vì Luật Quản lý thuế số 38 có hiệu lực từ 1/7/2020, nhưng đến 1/7/2022 mới phải bắt buộc áp dụng. Mặc dù vậy, luật cũng quy định nếu doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình đủ điều kiện áp dụng HĐĐT thì áp dụng ngay” - ông Tuấn nói.

Để triển khai Luật Quản lý thuế số 38, đến nay Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã triển khai nhiều nội dung để thực hiện, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Đến thời điểm tháng 9/2021 Tổng cục Thuế đã hoàn thành, trình Bộ Tài chính ban hành 8 thông tư, trong đó có 2 thông tư rất quan trọng đó là thông tư chung hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 123/2020/NĐ-CP hướng dẫn hóa đơn, chứng từ.

Sẽ triển khai đúng kế hoạch đã được phê duyệt

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, do tầm quan trọng của việc triển khai HĐĐT, nên ngay sau khi Luật Quản lý thuế số 38 ban hành, Tổng cục Thuế đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng triển khai đề án, trong đó quan trọng là xây dựng cơ sở pháp lý để thực hiện. Đến nay đã hoàn thành, bao gồm Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Các cục thuế sớm thành lập Tổ giúp việc để triển khai thực hiện

Để triển khai hoá đơn điện tử theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu cục trưởng các cục thuế căn cứ vào văn bản của Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; các quyết định triển khai đề án để tham mưu UBND tỉnh, thành phố thành lập Ban chỉ đạo do lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng ban, Tổ giúp việc do cục trưởng cục thuế làm tổ trưởng và thành viên là đại diện các cán bộ công chức thuộc các phòng, các chi cục thuế trực thuộc; đại diện các sở, ngành liên quan trên địa bàn để triển khai theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại quyết định triển khai và công văn gửi lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố.

“Song song với việc xây dựng hệ thống chính sách quy định về hóa đơn, chứng từ, Tổng cục Thuế cũng đã khẩn trương thực hiện các bước công việc để triển khai các giải pháp công nghệ thông tin về hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu triển khai HĐĐT và phần mềm quản lý HĐĐT, tiến độ và kế hoạch triển khai đã được Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế thực hiện” - ông Tuấn cho biết.

Để triển khai thành công HĐĐT, bên cạnh sự chủ động của Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã ký công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, trong đó nêu cụ thể các nội dung đề nghị phối hợp triển khai thực hiện, đó là: Chỉ đạo cục thuế tham mưu thành lập Ban chỉ đạo; phối hợp với các sở, ngành thành lập Tổ giúp việc để triển khai thực hiện; chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, báo đài địa phương đẩy mạnh tuyên truyền; chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo, tuyên truyền các doanh nghiệp mới thành lập áp dụng HĐĐT…

Xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng của toàn ngành, nên ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ký quyết định triển khai, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 6 cục thuế triển khai đợt 1 là: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định. Trong 2 ngày (5 và 6/10/2021), Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến với 6 cục thuế trên và các chi cục thuế trực thuộc để tập huấn những điểm mới của Thông tư 78/2021/TT-BTC và quy trình triển khai HĐĐT để chính thức triển khai từ tháng 11/2021 theo đúng kế hoạch đã được Bộ Tài chính phê duyệt. Với những công việc đã và đang triển khai, Tổng cục Thuế quyết tâm sẽ triển khai thành công HĐĐT theo đúng kế hoạch đã đề ra.