Tổng cục Thuế cho biết, việc chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế với mã số định danh cá nhân nhằm cụ thể hóa Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, triển khai Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Đề án 06, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về tài chính, CSDL thuế với CSDL quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết TTHC trong lĩnh vực thuế và làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chuẩn hóa dữ liệu để mỗi cá nhân có một mã số thuế duy nhất
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trung Kiên

Khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư, thì sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục Thuế đã sử dụng dịch vụ kết nối, chia sẻ với CSDL quốc gia về dân cư của Bộ Công an để truy vấn thông tin mã định danh của cá nhân, qua đó đánh giá thực trạng dữ liệu mã số thuế cá nhân.

Ông Đặng Ngọc Minh khẳng định, qua đánh giá thực trạng rà soát dữ liệu cần thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, hướng tới mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế; có kết nối chia sẽ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, các hệ thống giải quyết TTHC phục vụ giải quyết TTHC trong lĩnh vực thuế theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Đề án 06.

Việc Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị để quán triệt toàn ngành thể hiện quyết tâm vào cuộc của ngành Thuế trong việc chuẩn hoá CSDL; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức chi trả thu nhập; UNBD phường/xã trong tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế.

“Trong thời giai tới, toàn ngành cần tuyên truyền rõ việc phối hợp giữa cơ quan thuế với các tổ chức có liên quan trong việc rà soát dữ liệu mã số thuế cá nhân, để tránh việc các đối tượng lợi dụng, nhân danh cơ quan thuế để yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin như đã xảy ra thời gian vừa qua” - ông Đặng Ngọc Minh chỉ đạo.

Chuẩn hóa dữ liệu để mỗi cá nhân có một mã số thuế duy nhất
Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân Nguyễn Thị Lan Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Kiên

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng đề nghị cơ quan thuế các cấp nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức triển khai việc rà soát mã số thuế cá nhân, trong đó phân công rõ trách nhiệm của các bộ phận, có gắn với kiểm điểm, đánh giá thi đua. Sau khi nâng cấp ứng dụng, định kỳ hàng tuần, Tổng cục Thuế cập nhật số lượng mã số thuế cá nhân cần rà soát để cơ quan thuế các cấp thực hiện theo dõi; đánh giá, chuẩn hóa dữ liệu và triển khai các biện pháp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế rà soát dữ liệu.

Ngoài ra, lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố có báo cáo kịp thời nếu có vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

Tại hội nghị, cục thuế các địa phương đã thống nhất ý kiến về việc cần thiết phải chuẩn hóa dữ liệu để mỗi cá nhân được cấp 1 mã số thuế duy nhất. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 thực hiện đến ngày 30/4/2023; giai đoạn 2 thực hiện từ ngày 1/5/2023 đến ngày 30/6/2023; giai đoạn 3 thực hiện từ ngày 1/7/2023 đến ngày 31/12/2023.

Chia sẻ tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, cơ quan thuế sẽ triển khai lộ trình rà soát dữ liệu mã số thuế cá nhân theo 3 giai đoạn.

Trong đó, sẽ ưu tiên mục tiêu rà soát dữ liệu nhằm đảm bảo cập nhật đầy đủ, chính xác 3 thông tin: họ và tên; số căn cước công dân (CCCD), hoặc số chứng minh nhân dân (CMND) còn hiệu lực, hoặc số định danh đối với cá nhân chưa có CCCD hoặc CMND; ngày, tháng, năm sinh của cá nhân vào dữ liệu của các mã số thuế thuộc phạm vi rà soát để đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư./.