Chùm ảnh: Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Đồng Nai

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai. (Ảnh: Doãn Tấn)

Chùm ảnh: Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Đồng Nai

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo.

Chùm ảnh: Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Đồng Nai

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Chùm ảnh: Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Đồng Nai

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Chùm ảnh: Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Đồng Nai

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19; công nhân, người lao động khó khăn, gia đình chính sách, người nghèo, gia đình khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Chùm ảnh: Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Đồng Nai

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lực lượng vũ trang, tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.