Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên 11/5, các hợp đồng tương lai tiếp tục có một phiên tăng điểm, tuy nhiên, mức tăng của các hợp đồng khiêm tốn hơn hẳn so với phiên kế trước. Diễn biến này cũng xảy ra tương tự trên thị trường cơ sở. Cụ thể, các hợp đồng tăng từ +2,0 điểm đến +10,6 điểm; trong khi mức tăng của chỉ số VN30 là +4,36 điểm.

Chứng khoán phái sinh: Các hợp đồng vẫn giữ được sắc xanh nhưng “dịu lại”

Hồi phục vào cuối phiên chiều nhờ bên Long, hợp đồng tháng hiện tại VN30F2205 đóng cửa với mức tăng nhẹ +2,0 điểm, đạt 1.337 điểm. Mức tăng của hợp đồng này thấp hơn chỉ số cơ sở, nên khoảng cách chênh lệch âm tiếp tục gia tăng, đạt -12,8 điểm. Các hợp đồng còn lại dù tăng tốt hơn, song vẫn ghi nhận chênh lệch âm với cơ sở là trạng thái chính của các hợp đồng còn lại.

Trong khi đó, thanh khoản của thị trường chứng khoán phái sinh lại giảm sau phiên tăng mạnh, tiệm cận đỉnh từ đầu năm đến nay của phiên trước đó. Cụ thể, tổng khối lượng giao dịch giảm 17,72% so với phiên liền trước, đạt 298.587 hợp đồng. Đây vẫn là mức thanh khoản cao nếu tính từ đầu năm.

Chứng khoán phái sinh: Các hợp đồng vẫn giữ được sắc xanh nhưng “dịu lại”
Biểu đồ kỹ thuật hợp đồng VN30F2205.

Theo các chuyên gia của SSI Research, với trạng thái cân bằng quay trở lại đối với thị trường tương lai (thông qua nến Spinning Tops), việc mở vị thế trong phiên tới có thể có biên độ sinh lời ở mức thấp (so với 2 ngày đầu tuần). Chẳng hạn, nếu hợp đồng VN30F2205 vượt mốc 1.340 điểm, thì mở vị thế Long với mục tiêu gần là 1.347 điểm; trong khi đó, nếu VN30F2205 cắt xuống dưới vùng 1.327 điểm thì bên Short có thể mở vị thế với vùng mục tiêu gần là 1.320 điểm.

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, chỉ số VN30 chỉ tăng nhẹ +4,36 điểm. Nến ngày của chỉ số VN30 có dạng “rút chân” đi cùng với nền thanh khoản thu hẹp so với các phiên liền trước. Vì vậy, chỉ số VN30 có thể hướng về vùng mục tiêu 1.360 điểm trong các phiên tới./.