Chiều ngày 8/4, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã ck: VDS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Quý I hoàn thành 38% kế hoạch năm

Theo đó, trong năm 2024, VDSC đề ra mức doanh thu là 983 tỷ đồng và chi phí 623 tỷ đồng, tăng lần lượt 18,3% và 49% so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận trước và sau đạt lần lượt 360 tỷ đồng và 288 tỷ đồng, cùng giảm 13% so với thực hiện năm trước.

Chứng khoán Rồng Việt: Lợi nhuận sau thuế quý I tăng trưởng 97%
Đại hội đồng cổ đông của Chứng khoán Rồng Việt tổ chức chiều ngày 8/4.
“Quý I/2024, VDSC đạt mức doanh thu 283 tỷ đồng, tăng 88% so vs cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước và sau thuế đạt lần lượt 138 tỷ đồng và 110 tỷ đồng, tăng lần lượt 78% và 97% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch năm 2024, công ty đã thực hiện được 38%.” - ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Rồng Việt cho biết.

Theo định hướng, VDSC sẽ hoạt động kinh doanh tiếp tục tập trung vào 5 trụ cột chính là kinh doanh môi giới, cho vay, ngân hàng đầu tư, đầu tư và quản lý tài sản (thông qua công ty con là Công ty cổ phần Quản lý quỹ Rồng Việt).

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023, VDSC dự kiến dùng gần 241,5 tỷ đồng để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 11,5%. Đồng thời, trích quỹ khen thưởng phúc lợi và trích quỹ thiện nguyện với cùng tỷ lệ 0,75% tính trên lãi sau thuế công ty mẹ năm 2023, tương đương 2,4 tỷ đồng.

Tăng vốn điều lệ lên 3.240 tỷ đồng

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất được thảo luận và thông qua tại ĐHĐCĐ là kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên từ 2.100 tỷ đồng lên 3.240 tỷ đồng trong năm 2024.

Chứng khoán Rồng Việt: Lợi nhuận sau thuế quý I tăng trưởng 97%
Đại hội đồng cổ đông VDSC thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 3.240 tỷ đồng.

Cụ thể, trong đợt 1, VDSC dự kiến phát hành 24,15 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 11,5%, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu mới không được phép chuyển nhượng.

Đồng thời, kế hoạch phát hành 8,85 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 4,21% vốn điều lệ) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 51% so với thị giá VDSC phiên 8/4 (quanh 20.550 đồng/cổ phiếu).

Đợt 2, VDSC dự kiến chào bán riêng lẻ 81 triệu cổ phiếu cho đối tượng là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Theo ông Nguyễn Miên Tuấn, VDSC mong muốn tăng thêm năng lực tài chính để tăng thêm năng lực cạnh tranh, theo đó mục đích tăng vốn sử dụng cho các hoạt động cho vay margin, ứng trước, đầu tư tự doanh, bảo lãnh phát hành, kinh doanh nguồn vốn,…

Hiện tại, vốn chủ sở hữu của VDSC sử dụng 60% tối đa cho hoạt động đầu tư tự doanh và một phần sử dụng cho hoạt động đầu tư các tài sản cố định (bao gồm các hệ thống công nghệ). Phần lớn nguồn vốn vay và một phần nguồn vốn chủ sở hữu sử dụng cho hoạt động cho vay margin, ứng trước.