Chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên chất vấn.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, thành phố đã chỉ đạo đôn đốc giải quyết 278 kiến nghị còn tồn tại từ đầu nhiệm kỳ. Đến nay, 100% các kiến nghị của cử tri đã được UBND thành phố trả lời; riêng năm 2022, đã giải quyết xong 386/573 kiến nghị, đạt tỷ lệ 67,4%. Tính lũy kế từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay đã giải quyết xong 1.143/1.370 kiến nghị (đạt tỷ lệ 86,4%).

Theo ông Trần Sỹ Thanh, thông qua nắm bắt, giải quyết kiến nghị cử tri, các cơ quan chức năng của thành phố đã có chuyển biến tích cực trong việc tháo gỡ những bức xúc trong thực tiễn, những vướng mắc và bất cập trong cơ chế quản lý, điều hành, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Điển hình là UBND thành phố đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo do 1 đồng chí phó chủ tịch UBND thành phố làm trưởng ban để tập trung chỉ đạo thực hiện đầu tư xây dựng mới 6 công viên; cải tạo chỉnh trang 5 công viên và cải tạo, nâng cấp 45 công viên, vườn hoa để phục vụ nhu cầu của nhân dân. Đồng thời, UBND thành phố đã chỉ đạo dừng việc bán vé vào cửa từ ngày 1/1/2023 và hạ thấp hàng rào Công viên Thống Nhất để tạo không gian mở với khu vực đường Trần Nhân Tông và phố Nguyễn Đình Chiểu.

Dự báo năm 2023 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội, khó khăn có thể còn nhiều hơn năm 2022. Do đó, để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện nguồn lực của thành phố có hạn nhưng phải giải quyết nhiều vấn đề nội tại về cơ cấu kinh tế lạc hậu, quá tải về hạ tầng, ô nhiễm môi trường...

UBND thành phố đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2023. Thứ nhất, quyết liệt đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trên nguyên tắc: Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, quy chế làm việc của Chính phủ, UBND thành phố; tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp, khắc phục triệt để hạn chế tồn tại đã chỉ ra năm 2022. Đẩy mạnh chuyển đổi số các hoạt động quản lý Nhà nước từ phương thức truyền thống sang ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện và phát triển hạ tầng số để cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến; hình thành trục mô hình “Chính quyền số - Công dân số” nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Đồng thời với việc đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, chính sách và định hướng dài hạn phát triển Thủ đô.

Thứ hai, tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và công tác đối ngoại với 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: Giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; tiếp tục cơ cấu lại kinh tế Thủ đô; phát triển các mô hình kinh tế mới; chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục; đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

Thứ ba, tăng cường công tác phối hợp, giám sát chặt chẽ, hiệu quả giữa UBND Thành phố với Thường trực HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, các Ban của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên… phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện và hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2023./.