Hội Nông dân thành phố Hà Nội: Giúp đỡ 14.742 hộ thoát nghèo vươn lên làm giàu
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Nông dân TP.Hà Nội.

Ngày 21/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội, lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, đã khai mạc.

Giúp đỡ 14.742 hộ thoát nghèo vươn lên làm giàu

Báo cáo tại đại hội, bà Lê Thị Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hà Nội cho biết, nhiệm kỳ 2018-2023, công tác hội và phong trào nông dân Thủ đô đã hoàn thành với 14/14 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với chỉ tiêu Đại hội IX đề ra. Trong đó một số chỉ tiêu đạt cao, như: phát triển hội viên (150%), xây dựng quỹ hội (175%), tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân (134%)...

Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, tập trung hướng mạnh về cơ sở; tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân có trọng tâm, trọng điểm mang lại hiệu quả thiết thực.

Để ghi nhận kết quả đã đạt được, tại đại hội, Hội Nông dân TP. Hà Nội được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Hội Nông dân TP. Hà Nội được Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ thi đua.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động do hội phát động được lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và bảo vệ môi trường. Hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề, phát triển các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân...

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, cùng với vận động nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp hội đã vận động hội viên, nông dân tương trợ, giúp đỡ tạo công ăn việc làm cho 21.173 lao động ở nông thôn. Vận động giúp nhau 66.951 ngày công; 6.019 cây, con giống trị giá 13 tỷ 883 triệu đồng; 15.212 tấn phân bón các loại. Đồng thời, hội đã trực tiếp và phối hợp giúp đỡ 14.742 hộ thoát nghèo vươn lên làm giàu, xây dựng 212 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, mái ấm nông dân trị giá 3 tỷ 441 triệu đồng; đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các quỹ ở địa phương...

Thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng từ 38 triệu đồng/người/năm (2018) lên 56,3 triệu đồng/người/năm (2022). Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 2,57% (năm 2018) xuống còn 0,095% (năm 2022), theo chuẩn đa chiều của Thủ đô. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,23%...

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định, hoạt động của các cấp Hội Nông dân TP. Hà Nội đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả. Kết quả đó đã đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tựu chung của công tác hội và phong trào nông dân cả nước, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Hội Nông dân thành phố Hà Nội: Giúp đỡ 14.742 hộ thoát nghèo vươn lên làm giàu
Các đại biểu tham quan khu trưng bày giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP của nông dân Thủ đô.

Nhiệm kỳ 2023-2028, chú trọng chuyển đổi số và liên kết sản xuất

Để theo kịp sự phát triển chung của Thủ đô, ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, các cấp Hội Nông dân thành phố cần phát huy cao độ vai trò chủ thể, trung tâm nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; tích cực thi đua sản xuất, kinh doanh, liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi để nâng cao giá trị gia tăng.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân TP. Hà Nội đề ra 5 mục tiêu tổng quát là tập trung vào công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện; xây dựng người nông dân Hà Nội thanh lịch, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, kỷ cương; đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân; chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nông dân; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào nông dân… cùng 16 chỉ tiêu cụ thể. Để thực hiện, Hội Nông dân thành phố chọn 2 khâu đột phá: chuyển đổi số và liên kết sản xuất.

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đề nghị nhiệm kỳ 2023-2028, tổ chức hội cần đổi mới phương pháp và phong cách làm việc, đội ngũ cán bộ hội cần sâu sát, nhiệt tình, hiểu biết sâu sắc về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân, phải thực sự là người đồng hành của nông dân Thủ đô.

Đồng thời, Hội Nông dân thành phố cần phát huy vai trò nòng cốt chính trị, tập trung quán triệt, tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, định hướng lớn về thực hiện chính sách “tam nông” trong giai đoạn hiện nay, đó là: “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; quán triệt, tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trọng tâm là các chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII) như: Chương trình số 04, Chương trình 06 và Chương trình 08 gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác hội trong tình hình mới...

Ngoài ra, Hội Nông dân thành phố cần tăng cường hợp tác để học hỏi kinh nghiệm, chủ động nắm bắt và ứng dụng tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.../.

Một trong những nội dung quan trọng, tại phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn, bầu được 39 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân TP. Hà Nội, lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023 - 2028.