Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; Công ty Mua bán nợ Việt Nam; Trung tâm lưu ký chứng khoán; Công ty Xổ số điện toán Việt Nam.

Đối với Công ty In Tài chính sẽ cổ phần hóa trong năm 2015.

Đối với các Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020./.

Theo chinhphu.vn