Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo đưa cố phiếu của CtyCP Alphanam Cơ điện chính thức ra khỏi diện kiểm soát từ 9/9/2013.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2013 của AME đã được soát xét, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2013 của Cty đạt giá trị dương hơn 21 tỷ đồng.

Trước đó, AME bị đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế bị âm liên tiếp trong hai năm 2011 và 2012 (-5.369.661.218 đồng và -7.099.334.533 đồng).

Được biết AME hoạt động trong lĩnh vực buôn bán tư liệu sản xuất, thi công lắp đặt các công trình điện áp đến 35 KV, sản xuất lắp đặt thang máy, buôn bán máy móc thiết bị, kinh doanh vật tư xây dựng, thi công lắp các công trình điện có cấp điện áp từ 110KV trở nên. AME có số vốn điều lệ là 120 tỷ đồng, với 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành./.

Hồng Quyên