Nhu cầu hiện hữu...

Tại hội thảo Thứ trưởng Phạm Minh Huân cho biết, mục tiêu chính triển khai thí điểm chính sách BHHTBS ở Việt Nam là nhằm xây dựng khung pháp lý để hình thành hệ thống hưu trí đa tầng bổ sung cho tầng hưu trí cơ bản hiện nay, giúp doanh nghiệp (DN) giữ người tài, người lao động (NLĐ) có thêm thu nhập.

Theo đánh giá tại hội nghị, Quỹ bảo hiểm hưu trí được hình thành theo chính sách hiện hành đang đối mặt với những khó khăn về việc tăng số chi trả, giảm số dư tồn quỹ và có khả năng hết quỹ nếu không có các thay đổi trong chính sách.

Chính sách BHHTBS là một trong các chính sách an sinh xã hội của hệ thống đa tầng và đã được chứng minh sự phù hợp và thành công tại nhiều nước ở nhiều mức độ phát triển kinh tế khác nhau.

Bộ LĐTBXH cho biết, các nghiên cứu cho thấy nhu cầu triển khai chính sách BHHTBS là hiện hữu và hiện đã có một số DN tự thực hiện theo mô hình của công ty mẹ tại các nước. Tuy nhiên, hiện chưa có khung pháp lý cho chính sách BHHTBS nên chưa thực hiện trên diện rộng được.

Theo ông Phạm Trường Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Xã hội, Bộ LĐTBXH, đây là chính sách bảo hiểm xã hội mang tính chất tự nguyện, nhằm mục tiêu bổ sung cho quỹ hưu trí cơ bản mang tính chất bắt buộc, các khoản đóng góp của NLĐ và DN sẽ hình thành Quỹ hưu trí bổ sung do các tổ chức có chức năng quản lý, giám sát.

Tài sản và quyền lợi hình thành từ đóng góp của NLĐ sẽ được quản lý theo hình thức tài khoản cá nhân, được đầu tư và tích lũy dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. Để tạo điều kiện cho việc triển khai chính sách này, Nhà nước sẽ có các ưu đãi thuế ở mức phù hợp và ban hành các hướng dẫn cần thiết.

Nếu được thông qua, sẽ sớm thí điểm vào tháng 1/2014

Với việc Quỹ BHHTBS chủ yếu đầu tư vào trái phiếu chính phủ sẽ đóng góp lớn làm gia tăng tính thanh khoản của thị trường trái phiếu.

ong Trần Thanh Tân

Ông Trần Thanh Tân

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự cũng đã trao đổi về mô hình tổ chức hoạt động khi triển khai chính sách BHHTBS. Đại diện của các tổ chức cung cấp dịch vụ như: Công ty VFM, Ngân hàng HSBC, Công ty kiểm toán Grant Thornton,... đều cho biết đã sẵn sàng cung cấp tất cả các dịch vụ cần thiết cho việc triển khai chính sách này.

Theo ông Trần Thanh Tân - Tổng giám đốc VFM, nhu cầu của khách hàng và việc triển khai chính sách BHHTBS, trong đó hầu hết là các tập đoàn trong và ngoài nước như Metro Cash & Carry Vietnam, Petro Việt nam, Ajinomoto,.. đã có từ lâu, nhưng chưa thực hiện được. Từ năm 2007, VFM là đơn vị tiên phong trong việc nghiên cứu nhu cầu, phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát để chuẩn bị cho việc ra đời sản phẩm Quỹ hưu trí bổ sung (VF3).

Ông Phạm Hồng Hải, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC cũng nhận định, việc triển khai thực hiện thí điểm chính sách BHHTBS cùng với các ưu đãi về chính sách thuế là hoàn toàn phù hợp với xu hướng phát triển chung của châu Á và trên thế giới. HSBC đã sẵn sàng phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản cá nhân để cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát quỹ, đảm bảo tài sản của người lao động được tích lũy và đầu tư an toàn.

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Phạm Minh Huân cho hay, Bộ sẽ tiếp tục lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan và doanh nghiệp để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Nếu được thông qua, BHHTBS sẽ được triển khai thí điểm sớm từ tháng 1/2014.

Với mô hình hoạt động được đề xuất, Quỹ BHHTBS (VF3) hình thành từ chính sách sẽ được quản lý bởi các công ty quản lý quỹ và được giám sát bởi các tổ chức độc lập cũng như tài sản của quỹ được lưu ký tại ngân hàng độc lập với công ty quản lý quỹ. Hoạt động của quỹ sẽ được kiểm toán định kỳ và một tổ chức sẽ được sử dụng để quản lý đóng góp và quyền lợi cùa người lao động.

Duy Thái