Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ giao trên 580.046 tỷ đồng. Các địa phương giao tăng so với kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ 65.251 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 11/2022, ước tổng số vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đã phân bổ là 620.873 tỷ đồng, đạt trên 107% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (580.046 tỷ đồng). Nếu không tính số kế hoạch vốn các địa phương giao tăng thì tổng vốn đã phân bổ là 555.622 tỷ đồng, đạt 95,79% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Còn trên 24 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư chưa được phân bổ
Còn trên 24 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước chưa được phân bổ. Ảnh minh họa: H.T

Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 275.101 tỷ đồng (đạt 99,70% kế hoạch vốn Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao); vốn cân đối ngân sách địa phương là 345.772 tỷ đồng (đạt 113,70% kế hoạch vốn Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao).

Như vậy, hiện số vốn chưa phân bổ chi tiết là 24.424,365 tỷ đồng, chiếm 4,21% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Cũng theo báo cáo từ Bộ Tài chính, số vốn chưa phân bổ của các bộ, cơ quan trung ương là 820,422 tỷ đồng, chiếm 0,60% kế hoạch (Thủ tướng Chính phủ giao). Còn của các địa phương, số vốn chưa phân bổ là 23.603 tỷ đồng, chiếm 5,32% kế hoạch.

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tỷ lệ ước giải ngân 11 tháng năm 2022 đạt 52,43% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân đạt 58,3%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (gần 64%).

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chưa phân bổ hết kế hoạch vốn. Cụ thể, đối với nguồn vốn ngân sách trung ương (không bao gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia), có 4/52 bộ, cơ quan trung ương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, một số bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao do một số bộ, cơ quan trung ương mới được điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 theo Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 12/10/2022. Một số bộ, cơ quan trung ương đang đề nghị cắt giảm kế hoạch vốn nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Riêng đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, có 51/63 địa phương giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 5/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương. Nguyên nhân là do một số địa phương mới giao kế hoạch đợt 1, một số dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư và nguồn bội chi sẽ được phân bổ sau.

Đối với vốn kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia, theo Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương là cơ quan chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị, các cấp sử dụng ngân sách trực thuộc trước ngày 1/7/2022 đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính đã nhận được 52/52 báo cáo của các địa phương đã giao kế hoạch vốn thực hiện cho các đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên còn 1 địa phương chưa giao hết kế hoạch vốn là tỉnh Khánh Hòa, với số vốn chưa giao trên 18,9 tỷ đồng./.