Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 10 triệu đồng do không báo cáo UBCKNN về những nội dung thông tin đã được công bố theo đúng quy định, bao gồm: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng quản trị ngày 12/4/2012.

Được biết, CtyCp bao bì Hà Tiên có số vốn điều lệ hơn 40 tỷ đồng, trụ sở của công ty đặt tại thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang./.

Hồng Quyên