Theo Quyết định số 157/QĐ-VSD của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Cty CP Chứng khoán Hoàng Gia bị cảnh cáo do 3 tháng liên tiếp (tháng 8, 9, 10/ 2013) không thực hiện xác nhận kết quả giao dịch chứng khoán theo đúng quy định và đã bị nhắc nhở bằng văn bản .

VSD yêu cầu RORE có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Được biết, RORE giao dịch trên OTC có số vốn điều lệ là 35 tỷ đồng, với 3 nghiệp vụ chính là môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán và quản lý sổ cổ đông và tư vấn tài chính và đầu tư.

Theo báo tài chính gần đây nhất, ROSE công bố lỗ 467 triệu đồng quý II/2013, 6 tháng đầu năm 2013 lỗ hơn 650 triệu đồng. Lý do là doanh thu của cty này giảm lần lượt 46% và 43% trong quý II và 6 tháng đầu năm 2013 so với cùng kỳ năm trước./.

Hồng Quyên