công-ty-cp-nhựa-hưng-yên.jpg

Ngoài việc bị thu hồi đất, Công ty CP Nhựa Hưng Yên còn bị người dân phản ánh xả khí thải làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân. Ảnh: TL

Theo Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 2/7/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần (CP) nhựa Hưng Yên tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Quyết định nêu rõ: Thu hồi 22.345,8m2 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của Công ty CP Nhựa Hưng Yên trên địa bàn phường An Tảo, thành phố Hưng Yên do hết thời hạn thuê đất, chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật.

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi tại thửa số 210 và được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính số 07, tỷ lệ 1/1000 phường An Tảo, thành phố Hưng Yên do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 10/5/2014.

Lý do thu hồi: Hết thời gian gia hạn thuê đất, chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật theo điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

UBND tỉnh Hưng Yên quyết định giao 22,345,8m đất trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý theo quy định. Công ty CP Nhựa Hưng Yên có trách nhiệm di chuyển tài sản, bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất theo quy định.

UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hưng Yên tổ chức thu hồi đất trên thực địa và bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, UBND phường An Tảo chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, thông báo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty CP Nhựa Hưng Yên không còn giá trị pháp lý do người sử dụng đất không chấp hành việc nộp lại Giấy chứng nhận theo quy định.

Ngoài việc bị thu hồi đất, Công ty CP Nhựa Hưng Yên còn bị người dân phản ánh hoạt động sản xuất gây ra tiếng ồn và xả khí thải làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân sống trong khu vực./.

Hoàng Nam