Hải quan Hải Phòng

Cán bộ Hải quan Hải Phòng giải quyết thủ tục nhập khẩu cho doanh nghiệp qua phương thức điện tử. Ảnh: Duy Hải

Cụ thể, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, Cục Hải quan Hải Phòng vừa ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu Công ty TNHH Thương mại Nutri One Việt Nam (Công ty Nutri One), có địa chỉ tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, Công ty Nutri One được giải tỏa cưỡng chế là do đã nộp đầy đủ số tiền thuế nợ (tại Quyết định 21/QĐ-HQKV2, ngày 6/1/2021) vào ngân sách nhà nước.

Quyết định nêu trên của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 ban hành căn cứ theo Luật Quản lý thuế, Nghị định 126/2020 quy định chi tiết một số diều của Luật Quản lý thuế…/.

Ngọc Linh