Cụ thể, để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn được giao quản lý, Cục Hải quan Hà Giang vừa ban hành Quyết định 285/QĐ-HQHG gia hạn hoạt động địa điểm kiểm tra hàng hóa tại cơ sở sản xuất, nhà máy của Công ty ô tô Giải Phóng, có địa chỉ tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Theo đó, địa điểm kiểm tra hàng hóa của Công ty ô tô Giải Phóng sẽ được gia hạn thêm 2 năm (24 tháng) kể từ trung tuần tháng 9/2019 và chịu sự quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Cục Hải quan Hà Giang.

Việc quyết định thành lập và gia hạn địa điểm kiểm tra hàng hóa cho Công ty ô tô Giải Phóng được Cục Hải quan Hà Giang ban hành căn cứ theo Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Nghị định 59/2018/NĐ-CP, Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính./.

Ngọc Linh