Theo quyết định xử phạt, Công ty bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2014 có nội dung không chính xác.

Cụ thể, Công ty đã không kế toán các khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2014.

Mức phạt trên căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Được biết, VER có vốn điều lệ 30 tỷ đồng; hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp các công trình hệ thống lưới điện, trạm biến áp điện đến 500kV và các công trình nguồn điện, các công trình công nghiệp và dân dụng, công trình giao thông, thủy lợi, viễn thông, văn hoá, thể thao, sân bay bến cảng…

Hồng Quyên