Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên các năm 2018, 2019; báo cáo tài chính (BCTC) bán niên các năm 2017, 2018, 2019 đã được soát xét; BCTC các năm 2017, 2018, 2019, 2020 đã được kiểm toán…

Công ty Vinavico bị phạt do không công bố thông tin
ảnh minh họa

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng xử phạt 100 triệu đồng đối với ông Nguyễn Phúc Anh do không đăng ký chào mua công khai theo quy định của pháp luật. Từ ngày 5/7/2018 đến ngày 6/7/2018, ông Nguyễn Phúc Anh đã mua 3.408.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (mã Ck: PV2), làm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu tăng lên 9.392.500 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ: 25,48%). Ngày 16/10/2018 ông Nguyễn Phúc Anh mua tiếp 1.800.000 cổ phiếu PV2, làm số lượng cổ phiếu sở hữu tăng lên 11.304.500 cổ phiếu PV2 (chiếm tỷ lệ: 30,66%) nhưng không đăng ký chào mua công khai theo quy định.

Ngoài xử phạt hành chính, UBCKNN cũng yêu cầu ông Nguyễn Phúc Anh buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm và phải chuyển nhượng số cổ phần đó để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới 25% số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đại chúng trong thời hạn tối đa 06 tháng./.