Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam công bố thông tin về Chủ tịch công ty
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam cho ông Nguyễn Thanh Đạm.

Ông Nguyễn Thanh Đạm sinh năm 1974. Ông tốt nghiệp Cử nhân tại Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sỹ tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản.

Ông Nguyễn Thanh Đạm đã có quá trình công tác hơn 16 năm tại Vụ Tài chính ngân hàng, thuộc Bộ Tài chính (1996 - 2012). Trong thời gian đó, ông đã được giao giữ chức vụ Trưởng phòng Xổ số và các trò chơi có thưởng. Ngay khi Công ty Xổ số điện toán Việt Nam được thành lập, ông đã được Bộ Tài chính cử sang công tác và giữ các chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty (2012 - 2018), Tổng Giám đốc Công ty (2018 - 05/2023).

Trong cùng ngày 19/5/2023, Bộ Tài chính cũng đã giao nhiệm vụ cho ông Phạm Ngọc Tú - Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách, điều hành Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam./.