Theo CTD, hoạt động xây dựng chiếm tỷ trọng lớn, chỉ một phần nhỏ đến từ những mảng kinh doanh khác như bán hàng, cho thuê văn phòng, thiết bị xây dựng.

Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp công ty giảm mạnh chỉ còn vỏn vẹn 1/10 cùng kỳ, xấp xỉ 17 tỷ đồng.

Song song với đó, biên lãi gộp cũng thu hẹp mức 6% về còn 1,6%. Trừ thêm các chi phí lỗ ròng gần 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 89 tỷ đồng.

Đây cũng là quý đầu tiên CTD thua lỗ sau một năm về tay Kusto, cũng là khoản lỗ đầu tiên từ khi công ty niêm yết trên sàn chứng khoán cách đây hơn mười năm.

Coteccons lần đầu báo lỗ quý III gần 12 tỷ đồng
Coteccons lần đầu báo lỗ quý III hơn 12 tỷ đồng. Ảnh: T.L

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu CTD giảm (từ mức 10.332 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái) xuống còn 6.189 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 87,5 tỷ đồng, giảm 76% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản CTD có hơn 13.011 tỷ đồng, giảm hơn 1.100 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 2.990 tỷ đồng, giảm 11%.

Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm từ 7.562 tỷ đồng xuống còn 6.318 tỷ đồng, tuy nhiên khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng từ 494 tỷ đồng lên 550 tỷ đồng.

Khoản phải thu về cho vay tăng đột biến từ 262 tỷ đồng hồi đầu năm lên 719 tỷ đồng. Nợ phải trả vào thời điểm cuối kỳ cũng giảm khoảng 1.000 tỷ đồng, còn 4.700 tỷ đồng./.