dự trữ nhà nước khu vực đông nam bộ

Thóc được khách hàng tái chế đủ các chỉ tiêu chất lượng trước khi nhập kho dự trữ quốc gia tại Chi cục DTNN Phú Yên. Ảnh: DTNN

Ông Vũ Đức Nghị - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ cho biết, ngay sau khi có quyết định mua 4.500 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia để tăng cường lực lượng dự trữ quốc gia, đơn vị đã niêm yết công khai tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương về phương thức mua, chủng loại và các chỉ tiêu chất lượng thóc nhập kho. Từ đó, đơn vị đã lựa chọn được các khách hàng có đủ năng lực, kinh nghiệm bán thóc nhập kho dự trữ.

Ngày 24/5/2021, đơn vị mở cửa kho mua thóc theo Quyết định số 320/QĐ-TCDT của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về giá mua thóc và điều chỉnh thời điểm mua thóc dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch năm 2021.

Đơn vị cũng đã thực hiện đẩy đủ các quy trình mua, nhập thóc vào kho dự trữ quốc gia theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo Cục trưởng Vũ Đức Nghị, nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sát sao của lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước; với nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức trong toàn đơn vị, trong vòng 28 ngày (tính đến ngày 20/6/2021), Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ đã hoàn thành nhiệm vụ mua nhập 4.500 tấn thóc vụ Đông Xuân 2021, trước thời gian quy định 25 ngày.

Được biết, số lượng thóc nhập kho đưa vào bảo quản tại các đơn vị trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ được phân bổ như sau: Nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên là 2.000 tấn thóc; nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa là 1.000 tấn thóc; nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận là 1.500 tấn thóc.

Đức Minh