THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1. Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan Điện Biên.

2. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị nội thất văn phòng, bếp ăn.

3. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Chi cục Hải quan Sơn La.

4. Nguồn vốn: NSNN và Kinh phí đảm bảo hoạt động ngành Hải quan.

5. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh [Trong nước].

6. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 02/6/2014 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 09/6/2014 (Trong giờ hành chính).

Địa chỉ phát hành: Cục Hải quan Điện Biên (Văn phòng); Số 882 - Tổ 12 - Phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên. Điện thoại/Fax: 0230.3836.379/ 0230.3825.632.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 09 giờ 00 phút ngày 09 tháng 6 năm 2014 tại Văn phòng Cục Hải quan Điện Biên; Số 882 - Tổ 12 - Phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên./.

Đ.T