Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,29 tỷ USD, tăng 13% (so với cùng kỳ năm 2021); kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 6,40 tỷ USD, tăng 46%.

Trong số các mặt hàng có kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh phải kể đến kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ tăng 96%, đây cũng là mặt hàng có thuế có mức tăng mạnh khiến tổng kim ngạch và số thu thuế xuất khẩu tăng; mặt hàng xi măng không có thuế xuất khẩu tăng 70%; mặt hàng đá và sản phẩm đá tăng 6%.

Tuy nhiên, kim ngạch các mặt hàng đá có thuế xuất khẩu như đá vôi trắng, đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường giảm do tác động của một số chính sách mới về tài nguyên khoáng sản.

Cục Hải quan Thanh Hóa làm thủ tục thông quan cho lượng hàng hóa tăng 33%
Cán bộ Cục Hải quan Thanh Hóa giải quyết thủ tục nhập khẩu cho DN qua hệ thống Internet. Ảnh: Phong Nhân

Cục Hải quan Thanh Hóa cho biết thêm, kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ chủ yếu do kim ngạch các nhóm mặt hàng nhập khẩu chủ yếu đều có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ 2021, đặc biệt là 3 nhóm hàng: dầu thô (tăng 62%), than (tăng 463%), máy móc thiết bị (tăng 83%).

Trong đó, sự tăng trưởng kim ngạch của mặt hàng dầu thô (chiếm khoảng 90% kim ngạch nhập khẩu) là yếu tố quan trọng nhất tác động đến sự tăng trưởng của tổng kim ngạch nhập khẩu.

Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Thanh Hóa đã thực hiện thủ tục cho 24 chuyến dầu thô với kim ngạch nhập khẩu dầu thô đạt 4,375 tỷ USD. Riêng trong tháng 8/2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,377 tỷ USD, tăng 27% so với tháng 7.../.