Cục Hải quan Thanh Hóa cho biết, đóng góp phần lớn vào kết quả thu ngân sách của đơn vị là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn. Đến hết tháng 7/2022, chi cục đã thu ngân sách 11.274 tỷ đồng, đạt 105% chỉ tiêu được giao.

Về hoạt động xuất nhập khẩu, trong 7 tháng của năm 2022, Cục Hải quan Thanh Hóa đã làm thủ tục cho lượng hàng hóa đạt kim ngạch 7,617 tỷ USD, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó kim ngạch xuất khẩu là 2,576 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu là 5,041 tỷ USD.

Cục Hải quan Thanh Hóa: Lượng hàng hóa thông quan tăng hơn 43%
Cục Hải quan Thanh Hóa thông quan cho lượng hàng hóa tăng hơn 43% so với cùng kỳ. Ảnh: Phong Nhân

Về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đơn vị đã tiếp nhận, xử lý 66.962 lượt TTHC. Trong đó, 60.359 thủ tục hành chính xử lý trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến (HQ36a), 6.603 TTHC được tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính.

Đơn vị đã trả kết quả 66.891 hồ sơ (số lượng hồ sơ giải quyết trước hạn là 1.090 và số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 65.801; hồ sơ đang xử lý trong thời hạn là 71). Số lượng thủ tục được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 90,1%/tổng số TTHC phát sinh tại đơn vị.

Bên cạnh đó, cơ chế đối thoại hải quan - doanh nghiệp tiếp tục được đơn vị duy trì phát triển, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan; đồng hành và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp thông qua việc nắm bắt và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, duy trì “Tổ giải quyết vướng mắc” ở cấp cục và chi cục.

Liên quan đến công tác hiện đại hóa hải quan, Cục Hải quan Thanh Hóa cho biết, từ đầu năm đến nay đơn vị cũng tập trung triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ, trong đó tập trung nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ theo đúng lộ trình của Tổng cục Hải quan. Đặc biệt, đơn vị chú trọng việc triển khai vận hành, duy trì các phần mềm nghiệp vụ thông suốt, ổn định và triển khai tiến tới hệ thống hải quan số, hải quan thông minh theo lộ trình của Tổng cục Hải quan.