THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI THẦU

1. Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: Số 129 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04. 37910169 (502) Fax: 04. 37910158.

2. Tên dự án: Xây dựng công trình trụ sở Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Mua sắm thiết bị nội thất văn phòng

848.512.000

838.860.000

Cty TNHH thương mại và sản xuất Ngọc Diệp

1688/QĐ-HQHN ngày 15/11/2013

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

Mua sắm thiết bị nhà bếp

253.385.000

215.754.000

Cty CP sản xuất thương mại tổng hợp Hưng Thịnh

1689/QĐ-HQHN ngày 15/11/2013

Hợp đồng theo đơn giá cố định

30 ngày

Mua sắm hệ thống máy điều hòa nhiệt độ

934.000.000

932.580.000

Cty TNHH Hà Hùng

1690/QĐ-HQHN ngày 15/11/2013

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

Đ.T