THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

- Tên gói thầu: Nâng cấp mở rộng hệ thống giao ban trực tuyến giai đoạn 2 cho Cục Hải quan Bình Dương.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2015

- Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

- Thời gian bán HSMT: từ 9h ngày 25/4/2015 đến trước 9h ngày 15/5/2015 (trong giờ hành chính).

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài vụ - Quản trị, tầng 2 Trụ sở Cục Hải quan Bình Dương, 327 Đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0650.3820119/Fax: 0650.3820119./.

PV