THÔNG BÁO MỜI THẦU

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh – Tổng Cục Hải quan thông báo mời thầu với các gói thầu mua sắm hàng hóa như sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp mực in chủng loại máy in HP cho Cục Hải quan TP HCM

2. Tổng trị giá gói thầu: 2.948.770.000 đồng

Giá gói thầu: dưới 03 tỷ đồng (VNĐ)

3. Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá là: 1.000.000VNĐ (Một triệu đồng chẵn./.) tại Phòng Tài Vụ Quản Trị – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Số 21 Tôn Đức Thắng – Quận 1 – TP. HCM, ĐT: 08. 38216377

4. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 15/3/2014 đến trước 10 giờ 00 ngày 31/3/2014.

Thời gian đóng thầu lúc 10 giờ 00 ngày 31/3/2014.

5. Bảo đảm dự thầu: 29.000.000 (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu đồng chẵn./.)

6. Hình thức bảo đảm bằng tiền mặt hoặc thông qua ngân hàng và phải được gửi đến tại Phòng Tài Vụ Quản Trị – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Số 21 Tôn Đức Thắng – Quận 1 – TP. HCM chậm nhất là trước 10 giờ 00 ngày 31/3/2014.

7. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ 30 ngày 31/3/2014 tại Phòng Tài Vụ Quản Trị – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Số 21 Tôn Đức Thắng – Quận 1 – TP. HCM.

Đ.T