Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, số nợ thuế trên địa bàn tính đến ngày 30/4/2023 tương ứng với tỷ lệ 5,8% so với tổng thu theo dự toán (chỉ tiêu phấn đấu không quá 5%). Một số chi cục thuế có tỷ lệ nợ đọng cao như: Chi cục Thuế khu vực Từ Sơn - Yên Phong tỷ lệ nợ là 18,5%; Chi cục Thuế thành phố Bắc Ninh tỷ lệ nợ là 14,3%; Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận tỷ lệ nợ là 12,2%.

Cục Thuế Bắc Ninh giao nhiệm vụ thu nợ cụ thể đến từng cán bộ, công chức thuế
Cục Thuế Bắc Ninh tập trung rà soát, thực hiện tính đúng, tính đủ tiền chậm nộp, áp dụng đúng trình tự các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các khoản nợ quá 90 ngày. Ảnh: TN

Để kéo giảm nợ thuế, Cục Thuế Bắc Ninh thực hiện giao kế hoạch thu nợ cụ thể cho từng đơn vị, lãnh đạo cục thuế, phòng, chi cục thuế và từng cán bộ; đẩy mạnh công tác thu nợ, tập trung vào việc thu nợ khu vực ngoài quốc doanh, thực hiện tính đúng, tính đủ tiền chậm nộp, áp dụng đúng trình tự các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các khoản nợ quá 90 ngày, tập trung áp dụng hiệu quả biện pháp cưỡng chế hóa đơn, nhưng phải gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện các quyết định cưỡng chế.

Đối với người nộp thuế nợ thuế nhưng chưa lên làm việc với cơ quan thuế theo giấy mời làm việc lần 1, lần 2 tiếp tục mời làm việc với cơ quan thuế; trường hợp vẫn không lên làm việc hoặc không có lý do chính đáng thì đề xuất lãnh đạo kiểm tra tại trụ sở kinh doanh để xử lý theo quy định.

Hàng tháng Cục Thuế Bắc Ninh giao phòng quản lý nợ có trách nhiệm đánh giá ước số nợ thuế đến hết tháng báo cáo của từng đơn vị gồm các chỉ tiêu: Tổng số nợ, tỷ lệ nợ, tăng giảm số tiền thuế và đối tượng nợ, nguyên nhân; số lượng các quyết định cưỡng chế nợ và kết quả thực hiện cưỡng chế; kết quả thu nợ, để tham mưu cho lãnh đạo cục thuế chỉ đạo công tác thu nợ sát với thực tế, có hiệu quả và làm cơ sở đánh giá phân loại công chức.

Cục Thuế Bắc Ninh đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch khoanh nợ, xóa nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 và thực hiện khoanh nợ theo Luật Quản lý thuế số 38 trước 30/6/2023. Theo đó, cục thuế đang tiếp tục tiến hành rà soát theo đúng đối tượng, đúng thẩm quyền, bảo đảm hồ sơ, quy trình, thủ tục đủ điều kiện một cách công khai, minh bạch.

Cùng với việc thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ, Cục Thuế Bắc Ninh tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, tính đến nay, toàn đơn vị đã thực hiện xóa tiền chậm nộp cho 83 người nộp thuế, trong đó: có 2 doanh nghiệp, 81 cá nhân kinh doanh, với tổng số tiền trên 13,7 tỷ đồng. Đây là các doanh nghiệp, cá nhân còn nợ trước ngày 1/7/2020 mà thực tế đã giải thể, phá sản, không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đăng ký, không còn khả năng nộp thuế, chết, mất tích…

Cục Thuế Bắc Ninh đang tiếp tục phối hợp với UBND các cấp, cơ quan chức năng như: công an, đăng ký kinh doanh, tòa án thông tin và truyền thông..., làm tốt công tác xử lý nợ, khoanh nợ, xóa nợ; tăng cường quản lý thu hồi nợ thuế vào ngân sách nhà nước, hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh./.