Cục Thuế Khánh Hòa nỗ lực các giải pháp để kéo giảm nợ thuế

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa làm việc với cơ quan thuế, chỉ đạo công tác thu hồi nợ thuế. Ảnh: CT

Đại diện Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, trong tổng 1.380 tỷ đồng tiền nợ thuế, nợ có khả năng thu là 986,9 tỷ đồng, tăng 230,9 tỷ đồng (tăng 30,5%) so với thời điểm 31/12/2021; nợ thuế có khả năng đôn đốc thu năm 2021 chuyển sang năm 2022 là 756 tỷ đồng. Số nợ đã thu và xử lý trong 6 tháng đầu năm 2022 là 298 tỷ đồng, bằng 39,4%.

Nợ thuế có khả năng đôn đốc thu năm 2021 chuyển sang chưa thu được là 457,9 tỷ đồng, chiếm 60,6% nợ có khả năng thu.

Đã ban hành 934 quyết định cưỡng chế nợ thuế

Trong những tháng đầu năm, Cục Thuế Khánh Hòa đã ban hành 934 quyết định cưỡng chế; số thuế nợ phải thu hồi là 144,9 tỷ đồng; số thuế nợ đã nộp 50,4 tỷ đồng, đạt 35% số phải thu hồi.

Đại diện Cục Thuế Khánh Hòa cho hay, những tháng đầu năm, các đơn vị trực tiếp quản lý người nộp thuế đã bám sát nghĩa vụ thuế phát sinh theo tờ khai hàng tháng/quý, số thuế phải nộp theo các quyết định xử lý sau thanh tra kiểm tra, tổ chức đôn đốc nộp ngay vào ngân sách, tránh để kéo dài tạo thành nợ.

Đối với các trường hợp để quá hạn, phát sinh nợ; cơ quan thuế các cấp gửi ngay thông báo nợ hàng tháng; phân công từng công chức điện thoại hoặc email để đôn đốc. Các trường hợp nợ lớn và kéo dài, cơ quan thuế phân công cho công chức quản lý nợ và lãnh đạo các cấp (đội, phòng, chi cục thuế, cục thuế) trực tiếp mời gặp doanh nghiệp để đôn đốc thu nợ; đồng thời nắm bắt tình hình và khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế để có giải pháp xử lý kịp thời.

Trường hợp người nộp thuế tiếp tục chây ỳ, dây dưa; cơ quan thuế áp dụng ngay biện pháp cưỡng chế theo quy định khi đã đủ điều kiện cưỡng chế (nợ thuế quá 90 ngày).

Cục Thuế Khánh Hòa tìm hiểu nguyên nhân nợ thuế, xây dựng phương án thu nợ phù hợp
Bộ phận một cửa Cục Thuế Khánh Hòa hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: TN

Mặc dù đã triển khai quyết liệt các biện pháp thu nợ, song công tác thu hồi nợ thuế trên địa bàn còn gặp khá nhiều khó khăn, lãnh đạo Cục Thuế Khánh Hòa cho hay, doanh nghiệp và hộ kinh doanh vẫn bị ảnh hưởng lớn sau đại dịch, kinh tế suy giảm ảnh hưởng khả năng tài chính để thanh toán nợ; giá xăng dầu tăng tác động tiêu cực đến kinh doanh...

Ban hành hơn 126.300 lượt thông báo tiền thuế nợ

Cục Thuế Khánh Hòa cũng đã ban hành 126.316 lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp. Công khai thông tin 4.345 lượt người nộp thuế nợ thuế lên website cục thuế. Cung cấp thông tin 29.387 lượt người nộp thuế trên kênh thông tin riêng cho các sở, ngành để tra cứu và phối hợp đôn đốc thu hồi nợ thuế khi giải quyết các thủ tục hành chính tại các sở, ngành, huyện, thị.

Bên cạnh đó, năm 2021 áp dụng chu kỳ giá đất mới, nghĩa vụ tiền thuê đất tăng cao đột biến, đồng thời ảnh hưởng kinh tế suy giảm (dịch bệnh và giá xăng dầu) nên doanh nghiệp thuê đất gặp khó khăn, dẫn đến nợ tiền thuê đất từ năm 2021 chuyển sang tăng.

Để kéo giảm nợ thuế, Cục Thuế Khánh Hòa đã giao bộ phận quản lý nợ thuế tiếp tục thực hiện tốt công tác đôn đốc, cưỡng chế áp dụng đầy đủ, kịp thời các biện pháp cưỡng chế nợ theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế, chây ỳ nợ thuế, cố tình chiếm dụng thuế của ngân sách nhà nước.

Cơ quan thuế chủ động tìm hiểu, nắm bắt nguyên nhân các trường hợp nợ thuế có khó khăn, vướng mắc; phối hợp các ngành liên quan xử lý kịp thời, làm cơ sở đôn đốc thu hồi nợ thuế. Trường hợp khó khăn, cơ quan thuế báo cáo và đề xuất ngay UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nộp tiền thuế nợ.

Đồng thời, cục thuế xây dựng kế hoạch đôn đốc dần khoản thuế được gia hạn theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022, hạn chế để nghĩa vụ phải nộp thành nợ quá hạn chuyển sang năm sau phải thực hiện cưỡng chế nợ thuế; theo dõi chặt chẽ kết quả thi hành các quyết định cưỡng chế, trường hợp cưỡng chế hết hiệu lực mà người nộp thuế chưa nộp số tiền thuế nợ bị cưỡng chế, phải kịp thời chuyển sang các biện pháp cưỡng chế tiếp theo đúng quy định.

Cơ quan thuế thực hiện việc công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế trên website ngành Thuế, báo, đài địa phương, theo quy định của Luật Quản lý thuế và quy chế phối hợp của ban chỉ đạo thu nợ tỉnh./.