cục thuế kon tum

Tiếp nhận hồ sơ khai thuế tại bộ phận "một cửa" Cục Thuế tỉnh Kon Tum. Ảnh: NM.

>> Chi cục Thuế KonPLông đã 'vượt đích' thu ngân sách 2017

>> Thu ngân sách về đích trước thời hạn

Theo đại diện Cục Thuế tỉnh Kon Tum, thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Cục Thuế tỉnh Kon Tum đã công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Cục Thuế cũng công khai, minh bạch các quy định của Luật Quản lý thuế, các quy trình thanh tra, giải quyết khiếu nại và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

“Cục trưởng Cục Thuế đã ban hành Quyết định số 141/QĐ-CT ngày 14/3/2017, thực hiện rút ngắn bình quân 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuế so với quy định. Đẩy mạnh công tác đăng ký thuế qua mạng, khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử”, ông Tuấn thông tin.

Đại diện Cục Thuế tỉnh Kon Tum cũng cho biết, thời gian qua đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế; tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế dưới hình thức mới như qua email của người nộp thuế, qua trang thông tin điện tử của cơ quan thuế, qua phiếu lấy ý kiến của người nộp thuế trước khi cơ quan thuế tổ chức hội nghị tập huấn, đối thoại với người nộp thuế.

Với những nỗ lực của cơ quan thuế, thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế một cửa được rút ngắn bình quân trên 30% so với quy định. Tỷ lệ người nộp thuế thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử được duy trì ở mức trên 95%; tỷ lệ hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử đạt 100%, bảo đảm thực hiện đúng lộ trình cắt giảm thời gian nộp thuế được Chính phủ giao cho ngành Thuế.

Đại diện Cục Thuế tỉnh Kon Tum cho biết, bước sang năm 2018, Cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai giao dịch điện tử trong một số lĩnh vực quản lý thuế như: Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, tiến tới triển khai hoá đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh..., nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong việc thực hiện thủ tục hành chính thuế, làm giảm số giờ nộp thuế theo chủ trương của Chính phủ và của Tổng cục Thuế./.

Nhật Minh