Cục Thuế Quảng Ninh: Đồng bộ các giải pháp triển khai hóa đơn điện tử Cục Thuế Quảng Ninh: Bàn biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2021-2022 Cục Thuế Quảng Ninh: Tập trung hoàn thành thu ngân sách năm 2021

Sau khi Tổng cục Thuế thực hiện ấn nút kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT), 6 cục thuế địa phương triển khai HĐĐT trong giai đoạn 1, trong đó có Cục Thuế Quảng Ninh cùng đồng loạt ấn nút kích hoạt triển khai hệ thống HĐĐT đưa hệ thống HĐĐT chính thức đi vào hoạt động.

Cục Thuế Quảng Ninh: Vào cuộc triển khai hóa đơn điện tử
Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh nhấn nút kích hoạt hệ thống triển khai HĐĐT. Ảnh: Thế An

Sau hội nghị công bố kích hoạt hệ thống HĐĐT, Cục Thuế Quảng Ninh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về hoá đơn điện tử đến toàn bộ người dân, doanh nghiệp, giúp người nộp thuế (NNT) hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng HĐĐT; mở rộng các kênh tương tác để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp (DN), hộ, cá nhân kinh doanh về triển khai HĐĐT.

Song song với việc phân công cán bộ, công chức tiếp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT, tiếp nhận dữ liệu và cấp mã cơ quan thuế (đối với HĐĐT có mã của cơ quan thuế) cũng như tiếp nhận dữ liệu không có mã của cơ quan thuế, Cục Thuế Quảng Ninh sẽ tiến hành khai thác dữ liệu HĐĐT phục vụ công tác quản lý thuế; hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho NNT, công chức thuế trong quá trình triển khai; theo dõi chỉ đạo đôn đốc các chi cục thuế triển khai HĐĐT theo kế hoạch đã ban hành.

Đồng thời, cơ quan thuế kiểm soát chặt chẽ thông tin HĐĐT, quản lý các rủi ro của hoạt động triển khai HĐĐT; đảm bảo dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu phục vụ cho công tác triển khai mở rộng hệ thống của Tổng cục Thuế trên cả nước giai đoạn 2.